Stadsnätsföreningen

Fler klagomål om konfidentiell kommunikation

16 mars 2023

Antalet klagomål till Post- och telestyrelsen (PTS) inom kategorin webbkakor och konfidentiell kommunikation har ökat det senaste året. Det visar en samanställning av inkomna klagomål och telekomrelaterade frågor.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

Varje år sammanställer PTS de konsumentklagomål, angående telefoni och internet, som kommit in till myndigheten.

Tillgång till telefoni och internet vanligaste klagomålet

Precis som tidigare år så rör de vanligaste klagomålen tillgång till telefoni och internet. Det kan exempelvis gälla klagomål på avbrott, eller frågor kring rätten till telefoni samt tillgång till mobiltäckning.

Sammanlagt ökade antalet klagomål till PTS med 39 procent, jämfört med 2021. Myndigheten fick även in klagomål kring avtal och information, till exempel ändringar i avtalsvillkor, samt frågor om flytt av nummer, roaming och oönskade uppringningar. Också reglerna om registrering av kontantkort, som infördes i augusti 2022, ledde till frågor till myndigheten.

Webbkakor och konfidentiell kommunikation ökar

Ett område som ökade under förra året är webbkakor och konfidentiell kommunikation, som bland annat handlar om frågor om hur slutanvändares uppgifter får behandlas av tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster och om när sådana uppgifter får delas. PTS fattade i januari 2022 beslut om en operatörs skyldighet att dela uppgifter med brottsbekämpande myndigheter. Ökningen i den här kategorin utgörs till stor del av frågor med anledning av det beslutet.

Detta område utgjorde 29 procent av alla klagomål under 2022, jämfört med 7 procent under 2021.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

 

PTS roll på konsumentområdet

PTS övervakar att lagen om elektronisk kommunikation efterlevs. Lagen om elektronisk kommunikation riktar sig till leverantörer av bredband och telefoni.

PTS arbete på konsumentområdet syftar till att bidra till att konsumenterna känner sig trygga och kan göra välinformerade val.

Är man missnöjd med sin leverantör av telefoni och bredband, till exempel i frågor om ändringar i avtalsvillkor, priser eller avbrott i tjänsten, ska man i första hand kontakta leverantören.