Stadsnätsföreningen

Karlstads El- och Stadsnät hjälper Ukraina med elförsörjning

6 oktober 2023

Elförsörjningen är bara ett av alla problem som följer i krigets fotspår i Ukraina. Vi på Karlstads El- och Stadsnät gör vad vi kan för att hjälpa till – och skickar idag ytterligare en lastbil med reservkraftverk till landet.

Nyhet från Karlstads El- och Stadsnät: 

Redan för ett år sedan fick vi möjlighet att hjälpa till i en av de mest utsatta områdena i Ukraina då vi skickade ett reservkraftverk till Lviv. Reservkraften kunde bland annat användas på ett sjukhus i staden. Nu är vi glada att återigen kunna hjälpa till genom att skicka ner mer material.

– Vi skickar ett hög- och lågspänningsställverk, ett elkraftverk och en transformator. Allt i syfte att hjälpa till med elförsörjningen i landet, berättar Annica Marmolin, driftchef på Karlstads El- och Stadsnät.

Skickas till platser med mest behov

Materialet ska användas på platser i landet som just nu har akut behov av hjälp med elförsörjning.

– Det känns fantastiskt att kunna bidra med någonting för att hjälpa till i den hårt utsatta situation Ukraina befinner sig i. När frågan kom tvekade vi såklart inte, utan det material vi kan bidra med skickar vi, säger Annica.

Materialet skickas från Karlstad under torsdagen 5 oktober.

 

Karlstads El- och Stadsnät är ett kommunalägt bolag som äger, förvaltar, driftsäkrar och bygger ut Karlstads kommuns elnät och fibernät. Vi är ett medborgarägt bolag med ett kommunalt uppdrag att bedriva nätverksamhet för överföring av elektricitet och bredbandstjänster samt att utföra mindre kundentreprenader. Syftet med vår verksamhet är att främja distributionen av elektricitet och tillgången till bredband och bredbandstjänster på ett sätt som är värdeskapande för Karlstads kommun och dess invånare.