Stadsnätsföreningen

Minskat mobilringande under 2022

För första gången minskar antalet ringda minuter i mobilnäten. Samtidigt ökar användningen av de nya 5G-näten snabbt. Det visar rapporten Svensk telekommarknad 2022.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

Antalet samtalsminuter i mobilnäten minskade med 6 procent under 2022. Det innebär att en trend av ständig ökning av antalet ringda minuter är bruten. Totalt ringdes 39 miljarder minuter i mobilnäten under 2022. Det motsvarar cirka 250 minuter per abonnemang och månad.

Utvecklingen skulle kunna bero på att en del av röstsamtalen flyttar till andra kommunikationsappar. Under pandemiåren ökade dessutom samtalsminuterna mer än vanligt vilket kan ha bidragit till att samtalen minskade under 2022.

Två miljoner abonnemang har använt 5G
Vid slutet av 2022 hade drygt 2 miljoner abonnenter använt 5G-nät. Det är en betydande ökning sedan slutet av 2021 då 720 000 av abonnemangen hade använt 5G-nät. 5G-näten användes endast för datatrafik under 2022. 

Fortsatt ökning av datatrafik i mobilnäten
Under 2022 ökade datatrafiken i mobilnät med knappt 30 procent. Ökningen ligger i linje med den årliga ökning vi sett de senaste åren, och totalt sett har datatrafiken i mobilnät tredubblats under de senaste fyra åren.

Mer information

Karin Fransén, marknadsanalytiker, 073-644 57 81

PTS presstjänst, 08-678 55 55

 

Om Svensk telekommarknad

Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter, datatrafik med mera inom elektronisk kommunikation. Här ingår mobila samtals- och datatjänster, internettjänster (bredband), fasta samtalstjänster och traditionella tv-tjänster.

Undersökningen skickades ut till 629 aktörer (operatörer, kommuner och andra aktörer) och hade en svarsfrekvens på 97 procent.

Svensk telekommarknad finns tillgänglig i en webbversion på PTS statistikportal. Där publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sorteringsmöjligheter.