Nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetskydd

20 december 2022

Den 12 december fattade styrelsen beslut om PTS nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

Med anledning av ändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen och nya föreskrifter från Säkerhetspolisen har PTS tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (2022:18). Föreskrifterna riktar sig till enskilda verksamhetsutövare inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst.

Föreskrifterna innehåller smärre ändringar och uppdateringar, och träder i kraft den 1 januari 2023. Därmed upphävs Post- och telestyrelsens föreskrifter (2021:2) om säkerhetsskydd.