Stadsnätsföreningen

Snabbt bredband ger Sverige topposition

15 september 2023

Svenska och danska hushåll och företag har bäst tillgång till snabbt internet via fast bredband. Det och mycket annat visar en nordisk-baltisk jämförelse av telekomstatistik för 2022.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

I både Sverige och Danmark har 97% av hushållen och företagen tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 megabit per sekund (Mbit/s). Sverige har också störst andel fasta bredbandsabonnemang som klarar minst 100 Mbit/s, jämfört med övriga länder.  

Minskat mobilringande efter pandemin i alla länder

Efter en kraftig ökning av antalet ringda minuter i mobilnäten under pandemi-åren 2020-2021 minskar nu ringandet i samtliga länder i jämförelsen. För Sveriges del var år 2022 första gången som antalet ringda minuter i mobilnäten minskade. 

Ta del av all statistik i vår databas

Resultaten av 2022 års nordisk-baltiska jämförelse omfattar:

  • mobila tjänster
  • fast telefoni
  • bredbandstjänster
  • tv-tjänster

Statistiken finns tillgänglig i vår databas (materialet finns enbart på engelska):

Ett samarbete mellan åtta länder

PTS publicerar statistik för den nordiska och baltiska telekommarknaden årligen. Statistiken är insamlad av våra motsvarande myndigheter i respektive land och bearbetad av den nordisk-baltiska arbetsgruppen för statistik. Sammanställningen baseras på tidigare publicerad statistik från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge.

Mer information och frågor

Kontakta Anna-Karin Brunberg, analysavdelningen, 08-586 459 48