Om oss

Svenska Stadsnätsföreningen är en oberoende bransch- och intresseorganisation för Sveriges stadsnät. Vi organiserar 155 stadsnät och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Stadsnätsföreningen arbetar för att stödja medlemmarna att skapa öppna framtidssäkra stadsnät.

Kontakt

Kontaktuppgifter till oss som arbetar på Stadsnätsföreningen

Styrelsen

Vilka är med i Svenska Stadsnätsföreningens styrelse?

Organisation

Stadsnätsföreningen är en oberoende bransch- och intresseorganisation.

Konferens

Stadsnätsföreningen anordnar Årskonferensen på våren och Bredbandsbåten på hösten.

Stadgar

Stadsnätsföreningens stadgar

Vision och värdegrund

Stadsnätsföreningens vision och värdegrund.

Årsmöte

Här finns fakta om årsmötet. Handlingar, rösträttsbevis etc. Läs om extra årsmötet i oktober.

Regional samverkan

Tillsammans arbetar vi aktivt med den regionala och länsvisa dialogen

Remisser

Stadsnätsföreningen svarar på alla remisser som rör våra medlemmar.

Fakta och Statistik

Fakta och rapporter

Nät i världsklass

Nät i världsklass ska skapar en framgångsrik affärsmässig och teknisk utveckling för stadsnäten.

2017 Årets stadsnät

Öresundskraft är utsedd till Årets stadsnät.

2017 Årets stadsnätsförämjare

Konceptet Robust fiber är utsedd till Årets stadsnätsfrämjare.

2017 Jubileumspriset Årets Stadsnätsfrämjare Genom Tiderna

Björn Jonsson är utsedd till Jubileumspriset Årets Stadsnätsfrämjare genom tiderna.