Om oss

Svenska Stadsnätsföreningen är en oberoende bransch- och intresseorganisation för Sveriges stadsnät. Vi organiserar 155 stadsnät och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Stadsnätsföreningen arbetar för att stödja medlemmarna att skapa öppna framtidssäkra stadsnät.

Vårt arbete

Stadsnätsföreningen ska genomföra ett informations- och påverkansarbete för att nå ett kunskapslyft och öka insikterna om fiberinfrastrukturens betydelse för samhällsutvecklingen. Därigenom kan föreningen bidra till en politisk utveckling som skapar goda förutsättningar för medlemmarnas verksamhet.

Stadsnätsföreningen ska också få stadsnäten i allt högre grad att fokusera på gemensam utveckling både vad gäller affärer och teknik. Vi  ska som medlemsorganisation, utöver ordinarie verksamhet stödja och underlätta stadsnätens vardag, genom ett fortsatt aktivt engagemang i olika projek inom Nät i världsklass och andra.

Vi ska

  • Företräda medlemmarna i nationella och internationella sammanhang
  • Vara remissinstans
  • Bistå medlemmarna med kompetens och utbildning
  • Främja utvecklingen av en alternativ oberoende infrastruktur med fiber i Sverige
  • Verka för att stadsnäten ska ta vara på både medborgarnas och det lokala näringslivets behov
  • Anordna mötesplatser där medlemmarna kan knyta kontakter med varandra och omvärlden
  • Sprida kunskap om stadsnäten.

Kansliet

Kontaktuppgifter till oss som arbetar på Svenska Stadsnätsföreningen

Styrelsen

Vilka är med i Svenska Stadsnätsföreningens styrelse?

Organisation

Stadsnätsföreningen är en oberoende bransch- och intresseorganisation.

Årsmöte

Här finns fakta om årsmötet. Handlingar, rösträttsbevis etc. Läs om extra årsmötet i oktober.

Vision och värdegrund

Stadsnätsföreningen har en ny vision och värdegrund. Förändringen kommer att få genomslag 2017.

Konferens

Stadsnätsföreningen anordnar Årskonferensen på våren och Bredbandsbåten på hösten.

Regional samverkan

Tillsammans arbetar vi aktivt med den regionala och länsvisa dialogen

Stadgar

Stadsnätsföreningens stadgar

Fakta och Statistik

Fakta och rapporter

Nät i världsklass

Nät i världsklass ska skapar en framgångsrik affärsmässig och teknisk utveckling för stadsnäten.

Remisser

Stadsnätsföreningen svarar på alla remisser som rör våra medlemmar.

Kontakt

Social media

Hitta till oss

  • Drottninggatan 94
  • 111 36 Stockholm