Om oss

Svenska Stadsnätsföreningen är en oberoende bransch- och intresseorganisation för Sveriges stadsnät. Vi organiserar 155 stadsnät och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Stadsnätsföreningen arbetar för att stödja medlemmarna att skapa öppna framtidssäkra stadsnät.