Stadsnätsföreningen

Forum

Svenska Stadsnätsföreningen är aktiv i flera forum.

Telekområdgivarna

Stadsnät, bli stödjande operatör åt Telekområdgivarna.

Bredbandsforum

Regeringens bredbandsforum. Stadsnätsföreningen deltar aktivt i arbetet.

NTSG

Nationella telesamverkansgruppen (NTSG).

Telekområdet

Telekområdet är IT&Telekomföretagens råd för beslutsfattare inom branschen.

Klustermöten

Ett kluster består av flera stadsnät. Dialogen med kluster är betydelsefull.