Forum

Stadsnätsföreningen är aktiv i flera forum

Telekområdgivarna

Stadsnät, bli stödjande operatör åt Telekområdgivarna!

Bredbandsforum

Det är Regeringens bredbandsforum. Det är ett viktigt forum och Stadsnätsföreningen deltar aktivt i arbetet.

NTSG

Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) ska stödja återställandet av den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer vid extraordinära händelser i samhället.

Klustermöten

Ett kluster består av flera stadsnät. Dialogen med kluster är betydelsefull.

SiSG - Stadsnätens Infrastruktursamverkansgrupp

SiSG - Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp

Telekområdet

Telekområdet är IT&Telekomföretagens råd för beslutsfattare inom branschen.