Telekområdgivarna

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband.

Branschgemensamt samarbete möjliggör Telekområdgivarnas verksamhet

Länge saknades en organisation dit konsumenter kunde vända sig med frågor rörande fiberanslutningar, vilket efterfrågats av både kunder och branschaktörer. Branschen kom då överens om att Telekområdgivarna skulle kunna ge konsumenter samma kostnadsfria och opartiska rådgivning om fiberanslutningar som för frågor om telekomtjänster.


Stadsnätsföreningen är med i två år

Com Hem, IP-Only, Stadsnätsbolaget, Telenor, Telia, och Stadsnätsföreningen tecknade under 2017 avtal med Telekområdgivarna gällande fiberanslutningar och har därefter delfinansierat verksamheten. Lunet har varit med i Telekområdgivarna sedan 2015. och under 2018 har såväl Halmstads stadsnät och  Karlstads El- och Stadsnät anslutit sig som finansiärer.

Stadsnätsföreningens styrelse har beslutat att delfinansiera verksamheten under två år vilket innebär att föreningen åtagande upphör under 2019. Föreningens förhoppning är att enskilda medlemmar under den perioden själva ska gå in som delfinansiärer för att säkerställa verksamhetens fortlevnad. Mer information om vad det innebär att vara stödjande operatör till Telekområdgivarna finner du nedan.

 

Om Telekområdgivarna

Telekområdgivarna startade 2006 och gav fram till november 2017 opartisk konsumenträttslig rådgivning för abonnemang inom bredband, tv och telefoni. Från och med november ger Telekområdgivarna samma hjälp till konsumenter om fiberanslutningar. Verksamhetens mål är att göra konsumenterna till bättre konsumenter och leverantörerna till bättre leverantörer genom information, branschpåverkan och konsumenträttslig rådgivning till konsumenter och deltagande leverantörer.

Utöver den allmänna service som alla kan ta del av, finns det stora fördelar i att som leverantör även ansluta sig aktivt till Telekområdgivarna. Inte bara för att signalera seriositet gentemot konsumenterna - missnöjda kunder kan göras nöjdare genom vår opartiska konsumenträttsliga rådgivning vilket stärker ert varumärke - utan också för att få tillgång till fördjupad service. 

Till exempel tar Telekområdgivarnas jurister med specialkompetens i konsumenträtt inom branschen emot ett stort antal klagomål varje år och kan bedöma dem innan en eventuell juridisk tvist. Den ärendestatistik som förs gör också att verksamheten kan skapa sig en bild av aktuella problem tidigt, både för marknaden i stort och för den enskilde leverantören.

Ett deltagande i Telekområdgivarna är också en möjlighet att utöva inflytande inom branschen. Telekområdgivarna har ett tätt samarbete med myndigheter och är en neutral arena som ofta används vid olika typer av branschöverenskommelser och egenåtgärder för att förbättra kundnöjdheten utan långtgående reglering och verka för en sund konkurrens på marknaden.

Minst fyra gånger om året bjuder Telekområdgivarna in representanter från de leverantörer som är med till ett referensgruppsmöte. Då går Telekområdgivarna igenom aktuell praxis från ARN och andra frågor inom området och diskuterar lösningar på gemensamma problem.

Mer information om Telekområdgivarna hittar du här.

telekområdgivarna.png