2000 Årets stadsnätsentreprenör

Roland Lundqvist, IT Västerbotten, har utsetts till Årets stadsnätsentreprenör 2000

För andra året delades Svenska Stadsnätsföreningens pris till årets stadsnätsentreprenör ut i samband med föreningens årskonferens. Roland Lundqvist, chef på IT Västerbotten, utnämndes till årets stadsnätsentreprenör 2000.

Juryns motivering:

Motiveringen är att han i sann entreprenörsanda, på det lokala och regionala planet, med verkningar på det nationella planet, under lång tid arbetat målmedvetet med stor framgång för att utveckla Västerbottens läns IT-infrastruktur.

Roland har varit drivande i länets IT-infrastrukturutveckling under lång tid där han verkat som anställd på Skellefteå kommun, Länsstyrelsen i Västerbottens län och nu på IT Västerbotten. Bland de viktigare insatser Roland gjort för IT-infrastruktursutvecklingen i länet kan nämnas:

Initiering av ett regionalt nät kallat AC-Net.

Genomförande av projektet IT-infrastruktur i inlandet, kallat i3-projektet, som anlagt stadsnät i 10 kommunhuvudorter samt ett antal områdes- och ortssammanbindande nät.

Deltagit i arbetet med att ta fram AC-direkt, en strategi- och handlingsplan för länets IT-utveckling samt frambringat IT-infrastrukturplaner för länet som helhet såväl som för varje kommun i länet.

Start av projektet Ettan som syftar till att anlägga områdesnät i och ortssammanbindande nät till alla länets orter med mindre än 3000 invånare eller minst fem sådana orter per kommun i Västerbotten.