2005 Årets stadsnätsentreprenör

Peter Larsson, Affärsverken Karlskrona, har utsetts till årets stadsnätsentreprenör 2005

2005 års stadsnätsentreprenör korades vid föreningens årskonferens i Åre den 30 - 31 mars 2006. Mottagare av priset blev Peter Larsson, Affärsverken Karlskrona.

Juryns motivering:

"Peter Larsson tilldelas priset då han i sann entreprenörsanda medverkat till att affärsverken Karlskrona utvecklat sin vision om ett öppet och konkurrensneutralt stadsnät, med ett tydligt fokus på att nätet skall kunna bära samhällsviktiga tjänster till hemmen. Arbetet har också präglats av ett öppet och prestigelöst samverkansarbete som gagnar utvecklingen så väl lokalt som nationellt".