2006 Årets stadsnätsentreprenör

Lars Wessman, Varberg Energi har utsetts till årets Stadsnätsentreprenör 2006.

Juryns motivering:

Lars Wessman, Varberg Energi har en mångårig historia som stadsnätsoperatör. Lars har genom sin kompetens inom TV distribution varit med och dragit det tunga lasset som pionjär i att leverera en öppen TV-lösning på bredbandsnätet. Genom sitt arbete har han bevisat att det, som många ansåg var omöjligt, faktiskt är möjligt. Att leverera Bredbands-TV enligt principerna om öppna TV-nät! Varberg Energi har därmed blivit en föregångare för många andra stadsnät och satt Varberg på kartan inom bredbandsområdet.