2007 Årets stadsnätsentreprenör

Stokab har utsetts till Årets Stadsnätsentreprenör 2007

Juryns motivering:

Stokab är en av pionjär när det gäller stadsnätsbyggande. Bolaget driver vad som idag är världens största öppna stadsnät, med över en miljon fiberkilometer. Stokab har också på ett framgångsrikt sätt visat andra städer i världen att man på ett kommersiellt framgångsrikt sätt lagt grunden för IT genom Stokab modellen som bidragit till att skapa ökad dynamik och konkurrens när det gäller digitala tjänster i regionen.

Sedan ett halvår tillbaka är bolaget engagerade i anslutning av fiber till Stockholms stads samtliga kommunägda bostadsfastigheter, motsvarande cirka 95 000 lägenheter. Detta är Europas största just nu pågående fiber till hemmet-projekt. Genom denna utbyggnad visar Stokab och Sverige vägen framåt för övriga Europa.

Allt detta sammantaget gör att Stokab är en värdig mottagare av priset som Årets Stadsnätsentreprenör 2008.