2011 Stadsnätsentreprenör

ServaNet med Jimmy Persson har utsetts till årets Stadsnätsentreprenör 2011

Juryns motivering:

Under 2011 har ServaNet med Jimmy Persson vidareutvecklat stadsnätsverksamheten inomSundsvall, Ånge, Timrå och Härnösands kommuner. Det har skett genom nya marknadsföringskanaler (bl a ny reklamfilm), ny kundportal och införande av nya typer av tjänster i ServaNets nät.

Jimmy har tagit fram och börjat tillämpa en ny prissättningsmodell och introducerat teknik förtjänsteleverans, bl a övervaknings- och kameratjänster i ServaNets nät och även aktivt deltagit i marknadsförings- och affärsutvecklingsaktiviteter såväl regionalt som nationellt.

ServaNet bidrar till äkta konkurrens genom att hitta avtalsformer som exempelvis öppnar uppför ComHem att leverera i ett öppet nät samt genom att hitta avtalsformer och tjänsteerbjudanden som bidrar till konkurrens på alla nivåer och mot alla kundkategorier.

I ServaNet pågår en kontinuerlig produkt- och tjänsteutveckling och Jimmy leder den utvecklingenmycket förtjänstfullt och på ett sätt som bidrar till utveckling av stadsnätsverksamheten inte bara i ServaNet, utan också inom Norrskensgruppen och säkerligen även nationellt.

Jimmy är en analytiker, idéspruta och också en »doer« som gör att idéerna också realiseras.