2012 Årets stadsnät

UmeNet, Stadsnätet i Umeå, har utsetts till årets Stadsnätsentreprenör 2012

Juryns motivering:

"UmeNet är en av pionjärerna bland svenska stadsnätsbyggare. UmeNet etablerades redan 1995 och har sedan 1999 erbjudit marknaden ett öppet stadsnät. UmeNet var också ett av första stadsnäten att erbjöd Triple play och 1 Gbit/s till privatkunder. Tack vare UmeNets väl utvecklade fibernät har idag nittiofem procent av invånarna i kommunen tillgång till bredband och 80-tal olika byanät är anslutna. Mats Berggren, VD på UmeNet AB, har varit drivande och skapat förutsättningarna för Umeås bredbandssatsning och samtidigt haft en ledande roll för stadsnätsföreningens utveckling. Mats har med stort engagemang och kunnande både lokalt i UmeNet och i stadsnätsföreningens styrelse bidragit till en positiv utveckling för hela stadnätssverige".