2013 Årets stadsnät

Stadsnät i Svealand, Västerås, har utsetts till årets Stadsnätsentreprenör 2013.

Juryns motivering:

"Stadsnät i Svealand har genom enträget arbete tillsammans med flera kommuner och stadsnät arbetat för att effektivisera driften för långsiktig överlevnad. Nu har man hittat en modell som både tillfredsställer Konkurrensverkets krav och tilltalar ett flertal kommuner. Samtidigt har man under ett antal år målmedvetet arbetat tillsammans med Västerås kommun med att hitta en modell för samhällstjänster som förbättrar för de med särskilda behov och effektiviserar vårdarbetet. Stadsnät i Svealand är genom detta mycket värdig utmärkelsen Årets Stadsnät 2013."