2013 Årets Stadsnätsentreprenör

Com Hem har utsetts till årets Stadsnätsentreprenör 2013

Juryns motivering:

"Com Hem har gått från att endast leverera tjänster i sina egna proprietära nät till att leverera i öppna nät, särskilt stadsnät, med hela sin tjänsteportfölj. Com Hem har också med sitt engagemang i gemensamma utvecklingsforum inom branschen bidragit med att finna en prissättningsmodell för leverans av t ex TV i öppna plattformar. Med sitt engagemang som medlem i styrgrupp och referensgrupp i utvecklingen av affärstjänsten CESAR2 har Com Hem bidragit till att datakommunikationsbranschen skapat förutsättningar för en sundare konkurrens."