2016 Årets Bredbandsfrämjare

Årets pris går till företeelsen lokala bredbandsfrämjare vilka har en viktig roll för att kommunerna skall nå sina lokala bredbandsmål. Grattis Per Alm i Robertsfors, Robertsfors kommun och Johannes Adolfsson i Borås.

Årets Bredbandsfrämjare: Kommunala bredbandssamordnare

- Landets lokala bredbandssamordnare är navet i det lokala arbetet med att främja bredbandsutbyggnaden. Det innebär att de också spelar en avgörande roll för att nå det nationella bredbandsmålet, säger Jörgen Svärdh, ordförande Svenska Stadsnätsföreningen

 Två goda kommunala exempel på denna företeelse är: 

Per Alm Robertsfors, Per har med stort engagemang och kunskap bidragit till att en stor del av kommunens landsbygd blivit fibrerat. Tillsammans med Robertsfors kommun har han sedan mitten av 2000-talet drivit bredbandsprojekt.

 Johannes Adolfsson Borås, Johannes har varit mycket engagerad i sin kommuns bredbandsutbyggnad. Kommunen har haft ett gott samarbete med sitt stadsnät samt med en mängd byalagsföreningar.