Årets stadsnätsfrämjare

Bolaget Netwest, som ägs av Västra Götalandsregionen och 28 olika kommuner och kommunala bolag, utsågs till Årets stadsnätsfrämjare 2018.

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens årskonferens i Göteborg utsågs bolaget Netwest, som ägs av Västra Götalandsregionen och 28 olika kommuner och kommunala bolag till Årets stadsnätsfrämjare.

Årets Stadsnätsfrämjare: Netwest

- Årets pristagare är en organisation som arbetat hårt med att integrera nät från hela sin region, från det minsta byalaget till de största stadsnäten, för att på så sätt tillgängliggöra infrastrukturen för både operatörer och mobilaktörer. Organisationen har också arbetat för att länka samman nät i hela landet i syfte att tillgängliggöra mindre aktörers infrastruktur, säger Jörgen Svärdh, ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.

 Pressbild hittar du här.