Stadsnätsföreningen

2019 Årets stadsnät

Mittnät, som består av stadsnäten i Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, Vansbro, Åmål och Årjäng, utsågs till årets stadsnät 2019.

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens digitala årskonferens utsågs Mittnät, som består av de kommunalt ägda stadsnäten i Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, Vansbro, Åmål och Årjäng till Årets stadsnät. 

Årets stadsnät: Mittnät bestående av stadsnäten i Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, Vansbro, Åmål och Årjäng

– Kommunerna i de tre länen skiljer sig åt både till befolkningsmängd men också till yta. Samarbetet har på ett framgångsrikt sätt överbryggat de utmaningar som kommer med stadsnätens och kommunernas olikheter. Mittnät har i stället nyttjat de lokala stadsnätens unika förutsättningar och möjligheter och gjort dessa till sin framgångsfaktor, säger Jörgen Svärdh, ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.