Stadsnätsföreningen

2020 Årets stadsnät

Stadsnäten i Mora, Orsa och Älvdalen utsågs till årets stadsnät 2020.

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens digitala årskonferens utsågs de kommunala stadsnäten i Mora, Orsa och Älvdalen till årets stadsnät.

Årets stadsnät: Stadsnäten i Mora, Orsa och Älvdalen

– Stadsnäten i Älvdalen, Orsa och Mora har var och en kommit långt både i sin bredbandsutbyggnad och i sitt arbete med driftsäkerhet. De har nyttjat varandras kompetens och på så sätt också blivit ett föredöme inom samverkansområdet, säger Bo Lindberg, ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.

De tre stadsnäten har tack vare sitt hårda arbete blivit ett föredöme i branschen.

– De tre kommunerna präglas av stora geografiska avstånd. Trots det har de vågat anta utmaningen att ligga i framkant inom bredbandsområdet, säger Bo Lindberg, ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen