2020 Årets stadsnätsfrämjare

AC-Net utsågs till årets stadsnätsfrämjare 2020.

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens digitala årskonferens utsågs bolaget AC-NET, som ägs gemensamt av Region Västerbotten, Umeå Energi UmeNet, Skellefteå Kraft och Företagarna, till årets stadsnätsfrämjare.

Årets stadsnätsfrämjare: AC-Net

– AC-Net har tagit ett ansvar för såväl stora som små stadsnät i region Västerbotten och skapat en heltäckande regional marknad, säger Bo Lindberg, ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.

Bolaget har under det senaste året arbetat hårt med att tillgängliggöra den bredbandsinfrastruktur som ägs av kommunerna i Västerbotten.

– Genom att erbjuda marknadens tjänsteleverantörer en inmatningspunkt på ett enda ställe så skapas låga trösklar för god tjänstekonkurrens och innovation. Med både regionen och Företagarna som delägare främjas såväl samhällsnytta som affärsnytta i kombination, säger Bo Lindberg.