Stadsnätsföreningen

2021 Årets bredbandsfrämjare

Bredbandsbranschen utsågs till årets bredbandsfrämjare 2021.

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens Årskonferens 2022 utsågs hela bredbandsbranschen till Årets bredbandsfrämjare 2021.

Årets bredbandsfrämjare 2021: Bredbandsbranschen

Stängda gränser, hemarbete och distansundervisning. Inställda jobbresor och julfiranden. Under de senaste två åren har inget i samhället varit sig likt, utom en sak.

Vår bredbandsinfrastrukturs funktionalitet har under de senaste åren genomgått ett eldprov. När samhället tvingas stänga ner och helt förlita sig på digitala kommunikationer så har sektorns förmåga att upprätthålla sin verksamhet också vid kris prövats.

Priset som årets bredbandsfrämjare går därför till alla tidiga bredbandspionjärer, stadsnät, privata nätägare, byanät, leverantörer och operatörer. Utan alla dessa aktörer hade samhällets omställning i samband med pandemin aldrig varit möjlig.