Stadsnätsföreningen

2022 Årets bredbandsfrämjare

SydOstNet utsågs till årets bredbandsfrämjare 2022.

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens årskonferens 2023 utsågs samverkansbolaget SydOstNet, där stadsnäten i Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Torsås, Uppvidinge, Vimmerby och Västervik ingår, till årets bredbandsfrämjare 2022. 

Årets bredbandsfrämjare: SydOstNet

Genom förståelse för varandra kan stor som liten ha glädje och nytta av varandra i utvecklingen av stadsnäten. Det är något som årets bredbandsfrämjare SydOstNet har bevisat.

Samverkan mellan dessa stadsnät har skapat goda förutsättningar för att öka intäkterna och bli ännu mer kostnadseffektiva. Samverkansprojektet har också bidragit till ett utvecklat utbud för stadsnätens kunder och en ökad konkurrens inom respektive region.

Stadsnäten inom samverkansprojektet kan i dag påvisa att de har lyckats samverka och skapa bättre förutsättningar inom flera områden. Genom att lära känna varandra bättre via kontinuerliga avstämningar har bland annat flera lyckade upphandlingar genomförts.