Konferens

Stadsnätsföreningen anordnar två konferenser, Årskonferensen på våren och Bredbandsbåten på hösten. Syftet med konferenserna är att skapa ett nätverk mellan nätägare, leverantörer, myndigheter och andra samarbetspartner för att stärka branschen.

Konferenserna är stora händelser för Stadsnätsföreningen då det skapar möten inom branschen. De genomförs under två dagar. Det finns alltid ett stort antal leverantörer som ställer ut i anslutning till konferenserna.

Årskonferensen arrangeras alltid under våren. Nästa Årskonferens och 20-årsjubileum är i Umeå 21-22 mars 2018

Bredbandsbåten anordnas alltid under hösten. Läs mer här.

Är du intresserad av att vara med som utställande företag på någon av våra konferenser? Läs mer här.

Årskonferensen

Nästa Årskonferens och 20-årsjubileum i Umeå 21-22 mars 2018.

Utställare

Är du intresserad av att vara med som utställande företag på Stadsnätsföreningens konferenser finns mer information här.

Bredbandsbåten

Välkommen Bredbandsbåten 2-3 oktober 2018.

Presentationer Bredbandsbåten 2017

Här nedan finner du de presentationer från konferensen som vi hittills fått in. Vi fyller på vartefter.

Presentationer Årskonferensen 2017