Årsmöte

Svenska Stadsnätsföreningens årsmöte ska enligt stadgan alltid hållas årligen och senast under april månad på en plats som styrelsen bestämmer. Alla medlemmar är välkomna på årsmötet. Rösträtt på årsmötet har endast röstberättigade medlemmar.

Stadsnätsföreningens medlemmar hittar aktuella årsmöteshandlingar, rösträttsbevis och reglerna för röstning under Mina sidor (inloggning krävs). Där finns även ett arkiv för årsmöteshanlingar från 2012 och framåt.