Årsmöte

Svenska Stadsnätsföreningens årsmöte ska enligt stadgan alltid hållas årligen och senast under april månad på en plats som styrelsen bestämmer. Alla medlemmar är välkomna på årsmötet. Rösträtt på årsmötet har endast röstberättigade medlemmar.

Stadsnätsföreningens medlemmar (inloggning krävs) hittar aktuella årsmöteshandlingar, rösträttsbevis och reglerna för röstning på årsmötet. Dessutomf finns det ett arkiv för årsmöteshanlingar (från 2012 och framåt).