Årsmöte

Svenska Stadsnätsföreningens årsmöte ska enligt stadgan alltid hållas årligen och senast under april månad på en plats som styrelsen bestämmer. Alla medlemmar är välkomna på årsmötet. Rösträtt på årsmötet har endast röstberättigade medlemmar.

Under Mina mina sidor!

Stadsnätsföreningens medlemmar hittar under Mina sidor (inloggning krävs). : 

  • aktuella årsmöteshandlingar,
  • rösträttsbevis och
  • reglerna för röstning
  • Ett arkiv för årsmöteshanlingar från 2012 och framåt.

Nedan finns länken för handlingarna etc till årets årsmöte.