Styrelsen

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen utöva tillsyn över att den verkställande direktören fullgör sina åligganden och ska tillse att Stadsnätsföreningen Servicebolagets organisation är ändamålsenlig. Styrelsen ska också besluta i Bolagets långsiktiga och strategiska frågor. Styrelsen i Stadsnätsföreningens Servicebolag och styrelsen i Svenska Stadsnätsföreningen ideell förening är identiska, och att gemensamma styrelsemöten äger rum samt att separata styrelseprotokoll upprättas för bolaget och förenings styrelsemöten.

   

 

 

Jörgen Svärdh
Ordförande

Utsikt Bredband AB
Box 1500
581 15 LINKÖPING
Tel: +46 (0)13 20 92 49
Mobil: +46 (0)70 369 92 49
jorgen.svardh(at)utsikt.se

Mats Berggren
Vice ordförande

Umeå Energi UmeNet AB
Box 224
901 05 UMEÅ
Tel: +46 (0)90 16 58 03
Mobil: +46 (0)70 518 71 28
mats.berggren(at)umeaenergi.se

   
   
   

Staffan Ingvarsson
Ledamot

Stockholm Business Region 
Box 16282
103 25 STOCKHOLM
Tel: +46 (0)8 508 280 00
staffan.ingvarsson(at)stockholm.se

Maria Olsson
Ledamot

Övik Energi AB
Box 11
891 21 ÖRNSKÖLDSVIK
Tel: +46 (0)660 888 88
Mobil: +46 (0)70 340 02 48
maria.olsson(at)ovikenergi.se
   
   
   

Elin Bertilsson
Ledamot

Karlstads El och Stadsnät
Orrholmsgatan 15
650 05 KARLSTAD
Tel: +46 (0)54 540 80 13
Mobil: +46 (0)70 001 02 43
elin.bertilsson(at)karlstad.se

Sofia Söder
Ledamot

Göteborg Energi Gothnet AB
Box 53
401 20 GÖTEBORG
Tel: +46 (0)31 62 65 65
Mobil: +46 (0)70 762 65 65
sofia.soder(at)gothnet.se
   
   

Tomas Sundström
Ledamot

IT Norrbotten AB
Teknikvägen 3-13
961 50 LULEÅ
Tel:
Mobil: +46 (0)70 319 18 13
tomas.sundstrom(at)itnorrrbotten.se
 
   
   

 Suppleanter

   

Annette Grönberg
Suppleant

Hedemora Energi
Box 33 
776 21 HEDEMORA
Tel: +46 (0)225 – 349 00
Mobil: +46 (0)72-5169005
annette.gronberg@hedemoraenergi,se

Bo Lindberg
Suppleant

Öresundskraft
Box 642
251 06 HELSINGBORG
Tel: +46 (0)42 490 33 10
SMS: +46 (0)70 418 33 10
bo.lindberg(at)oresundskraft.se

 

 

Ulf Linderoth
Suppleant

Malmö Stad
Stadskontoret
205 80 MALMÖ
Tel:+46 (0)40 34 17 28 
Mobil: +46 (0)70 934 17 28
ulf.linderoth(at)malmo.se

Göran Sörell
Suppleant

ServaNet AB
851 85 SUNDSVALL
Tel:+46 (0)60 658 55 50
goran.sorell(at)servanet.se

   
   

Lekmannarevisorer

 
   

Tony Jonassen
Lekmannarevisor (sammankallande)

Norrtälje Energi AB
Box 216
726 23  NORRTÄLJE
Tel: +46 (0)176 718 00
Mobil: +46 (0)70 381 99 60
tony.j(at)etanetab.se

Ulf Svensson
Lekmannarevisor

Jönköping Energi AB, (Wetternet)
Box 5150
550 05 JÖNKÖPING
Tel: +46 (0)36 10 83 68
ulf.svensson(at)jonkopingenergi.se