Styrelsen

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen utöva tillsyn över att den verkställande direktören fullgör sina åligganden och ska tillse att Stadsnätsföreningen Servicebolagets organisation är ändamålsenlig. Styrelsen ska också besluta i Bolagets långsiktiga och strategiska frågor. Styrelsen i Stadsnätsföreningens Servicebolag och styrelsen i Svenska Stadsnätsföreningen ideell förening är identiska, och att gemensamma styrelsemöten äger rum samt att separata styrelseprotokoll upprättas för bolaget och förenings styrelsemöten.

 

BO LINDBERG
Ordförande

Pingday AB
Box 642
251 06 HELSINGBORG
Tel: +46 (0)10 179 50 01 
Mobil: +46 (0)70 418 33 10
E-post: bo.lindberg(at)pingday.se

 

MATS BERGGREN
Vice ordförande

Umeå Energi UmeNet AB
Box 224
901 05 UMEÅ
Tel: +46 (0)90 16 58 03
Mobil: +46 (0)70 518 71 28
E-post: mats.berggren(at)umeaenergi.se

 

ELIN BERTILSSON
Ledamot

Karlstads El- och Stadsnät AB
Orrholmsgatan 15
650 05 KARLSTAD
Tel: +46 (0)54 540 80 13
Mobil: +46 (0)70 001 02 43
E-post: elin.bertilsson(at)karlstad.se

 

ULF LINDEROTH
Ledamot 

Malmö Stad
Stadskontoret
205 80 MALMÖ
Tel:+46 (0)40 34 17 28 
Mobil: +46 (0)70 934 17 28
E-post: ulf.linderoth(at)malmo.se

 

Tomas Sundstrom.jpg

TOMAS SUNDSTRÖM
Ledamot

IT Norrbotten AB
Teknikvägen 3-13
961 50 LULEÅ
Mobil: +46 (0)70 319 18 13
E-post: tomas.sundstrom(at)itnorrbotten.se

 

SOFIA SÖDER
Ledamot

Göteborg Energi Gothnet AB
Box 53
401 20 GÖTEBORG
Tel: +46 (0)31 62 65 65
Mobil: +46 (0)70 762 65 65
E-post: sofia.soder(at)gothnet.se

 

GÖRAN SÖRELL
Ledamot

Servanet AB
851 85 SUNDSVALL
Tel:+46 (0)60 658 55 50
E-post: goran.sorell(at)servanet.seSuppleanter


ANNETTE GRÖNBERG
Suppleant

Hedemora Energi AB
Box 33 
776 21 HEDEMORA
Tel: +46 (0)225 – 349 00
Mobil: +46 (0)72-5169005
E-post: annette.gronberg(at)hedemoraenergi.se

 

THORD SWEDENHAMMAR
Suppleant

AB Stokab 
Box 6813
113 86 STOCKHOLM
Tel: +46 (0)8 508 302 16
E-post: thord.swedenhammar(at)stokab.se

 

ANDERS PETTERSSON
Suppleant

Skellefteå Kraft Fibernät AB
Box 395
931 80 SKELLEFTEÅ
Tel: +46 (0)910 74 06 93
Mobil: +46 (0)70 326 98 78
E-post: anders.v.pettersson(at)skekraft.se

 

PETER LILJA
Suppleant

Kumbro Stadsnät AB
Box 33550
701 35 ÖREBRO
Mobil: +46 (0)70 484 91 99
E-post: peter.lilja(at)kumbro.se

 

 

Lekmannarevisorer


TONY JONASSEN

Lekmannarevisor (sammankallande)

Norrtälje Energi AB
Box 216
726 23  NORRTÄLJE
Tel: +46 (0)176 718 00
Mobil: +46 (0)70 381 99 60
E-post: tony.j(at)norrtaljeenergi.se

ULF SVENSSON
Lekmannarevisor

Jönköping Energi AB
Box 5150
550 05 JÖNKÖPING
Tel: +46 (0)36 10 83 68
E-post: ulf.svensson(at)jonkopingenergi.se