Stadsnätsföreningen

Styrelsen

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen utöva tillsyn över att den verkställande direktören fullgör sina åligganden och ska tillse att Stadsnätsföreningen Servicebolagets organisation är ändamålsenlig. Styrelsen ska också besluta i Bolagets långsiktiga och strategiska frågor. Styrelsen i Stadsnätsföreningens Servicebolag och styrelsen i Svenska Stadsnätsföreningen ideell förening är identiska, och att gemensamma styrelsemöten äger rum samt att separata styrelseprotokoll upprättas för bolaget och förenings styrelsemöten.

 

BO LINDBERG
Ordförande

Mobil: +46 (0)70-303 88 83
E-post: bo.lindberg(at)lantic.se

 

MATS BERGGREN
Vice ordförande

Umeå Energi UmeNet AB
Box 224
901 05 UMEÅ
Telefon: +46 (0)90 16 58 03
Mobil: +46 (0)70 518 71 28
E-post: mats.berggren(at)umeaenergi.se

 

ELIN BERTILSSON
Ledamot

Karlstads El- och Stadsnät AB
Orrholmsgatan 15
650 05 KARLSTAD
Telefon: +46 (0)54 540 80 13
Mobil: +46 (0)70 001 02 43
E-post: elin.bertilsson(at)karlstad.se

 

Ulf Linderoth_kvadrat.jpg

ULF LINDEROTH
Ledamot 

Malmö Stad
205 80 MALMÖ
Telefon: +46 (0)40 34 17 28 
Mobil: +46 (0)70 934 17 28
E-post: ulf.linderoth(at)malmo.se

 

Tomas Sundstrom.jpg

TOMAS SUNDSTRÖM
Ledamot

IT Norrbotten AB
Teknikvägen 3-13
961 50 LULEÅ
Mobil: +46 (0)70 319 18 13
E-post: tomas.sundstrom(at)itnorrbotten.se

 

SOFIA SÖDER
Ledamot

Göteborg Energi Gothnet AB
Box 53
401 20 GÖTEBORG
Telefon: +46 (0)31 62 65 65
Mobil: +46 (0)70 762 65 65
E-post: sofia.soder(at)gothnet.se

 

GÖRAN SÖRELL
Ledamot

Servanet AB
851 85 SUNDSVALL
Telefon:+46 (0)60 658 55 50
E-post: goran.sorell(at)servanet.seSuppleanter


ANNETTE GRÖNBERG
Suppleant

E-post: annette.gronberg(at)outlook.com

 

PETER LILJA
Suppleant

Kumbro Stadsnät AB
Box 33550
701 35 ÖREBRO
Mobil: +46 (0)70 484 91 99
E-post: peter.lilja(at)kumbro.se

 

THORD SWEDENHAMMAR
Suppleant

AB Stokab 
Box 6813
113 86 STOCKHOLM
Telefon: +46 (0)8 508 302 16
E-post: thord.swedenhammar(at)stokab.se

 

Anders_Pettersson.jpg

ANDERS PETTERSSON
Suppleant

Skellefteå Kraft Fibernät AB
Box 395
931 80 SKELLEFTEÅ
Telefon: +46 (0)910 74 06 93
Mobil: +46 (0)70 326 98 78
E-post: anders.v.pettersson(at)skekraft.se

 

 

Lekmannarevisorer


ROBIN OLSSON
Lekmannarevisor 

Malmö Stadsnät
205 80 MALMÖ
Mobil: +46 (0)72 385 04 29
E-post: robin.olsson(at)malmo.se

 

HELEN SOLVER
Lekmannarevisor

Utsikt Bredband AB
Box 1500
581 15 LINKÖPING
Telefon: +46 (0)13 20 83 88
E-post: helen.solver(at)utsikt.se

 

Valberedningen

Vill du vara med och påverka Svenska Stadsnätsföreningens styrelse?