Valberedningen

Vill du vara med och påverka Svenska Stadsnätsföreningens styrelse?

Du som är en röstberättigad medlem i Stadsnätsföreningen kan till varje årsmöte nominera ledamöter till föreningens styrelse. Genom att nominera styrelsekandidater har du möjlighet att påverka sammansättningen av Stadsnätsföreningens styrelse. En kandidat behöver inte finnas i en medlems organisation utan det är personens lämplighet som är av betydelse.

Peter Sandstedt
Valberedningen (sammankallande)

Botkyrka Stadsnät AB
147 41 TUMBA
Tel: +46 (0)8 530 676 71
Mobil: +46 (0)70 530 76 71
E-post: peter.sandstedt(at)botkyrkastadsnat.se

 

 

 

Alexander Jansson
Valberedningen

Bjäre Kraft Bredband AB
Box 1054
269 21 BÅSTAD
Tel: +46 (0)431 44 99 16
Mobil: +46 (0)70-544 99 16
E-post: alexander.jansson(at)bjarekraft.se

Maria Olsson
Valberedningen

Övik Energi AB
Box 11
891 21 ÖRNSKÖLDSVIK
Tel: +46 (0)660 888 88
Mobil: +46 (0)70 340 02 48
E-post: maria.olsson(at)ovikenergi.se