Valberedningen

Vill du vara med och påverka Svenska Stadsnätsföreningens styrelse?

Du som är en röstberättigad medlem i Stadsnätsföreningen kan till varje årsmöte nominera ledamöter till föreningens styrelse. Genom att nominera styrelsekandidater har du möjlighet att påverka sammansättningen av Stadsnätsföreningens styrelse. En kandidat behöver inte finnas i en medlems organisation utan det är personens lämplighet som är av betydelse.

Björn Jonsson
Valberedningen (sammankallande)

Norrsken AB
Nyhedsbacken 14
821 31 Bollnäs
Tel: +46 (0)278 624 451
Mobil: +46 (0)70 342 6464
bjorn.jonsson@norrsken.se

Alexander Jansson
Valberedningen

Bjäre Kraft Bredband AB
Box 1054
269 21 Båstad
Tel: +46 (0)431 44 99 16
Mobil: +46 (0)70-544 99 16
alexander.jansson@bjarekraft.se

Peter Sandstedt
Valberedningen

Botkyrka Stadsnät
147 41 TUMBA
Tel: +46 (0)8 530 676 71
Mobil: +46 (0)70 530 76 71
peter.sandstedt@botkyrkastadsnat.se