Remisser

Stadsnätsföreningen svarar på alla remisser som rör våra medlemmar. Här samlar vi remisser och remissvar. Dessutom finns kontaktinformation om du vill lämna synpunkt på en remiss.

Inkomna remisser och remissvar

Stadsnätsföreningens styrelse önskar att medlemmarna i föreningen lämnar synpunkter på aktuella remisser. Synpunkter skickas, via e-post, till kansliet. Därefter sammanställer stadsnätsföreningen inkomna åsikter och det är styrelsen som bestämmer de åsikter Stadsnätsföreningen ska ha i ärendet.

Nedan återfinns alla inkomna remisser under 2019. Vid varje remiss finns viktig information såsom vart du ska vända dig om du vill lämna synpunkter och till vilket datum dessa synpunkter ska vara inlämnade till Stadsnätsföreningen.  Tidigare års remissvar finns här

 

Remiss 1  Tyck till om PTS nya kommunvägledning

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram ett förslag på vägledning kring kommuners agerande på bredbandsmarknaderna. Nu tar PTS emot synpunkter på vägledningen.

Kommunerna har en nyckelroll för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Det konstaterar PTS i rapporten Kommuners roller och ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen. PTS har tagit fram en vägledning som baseras på slutsatserna i rapporten. I vägledningen lyfts bland annat följande:

  • En kommunal bredbandsstrategi är en framgångsfaktor och bör genomsyra alla kommunala verksamheter.
  • Konkurrens främjar utbyggnad och leder till lägre priser
  • Kommuner bör ha tydliga rutiner för åtkomst till mark och infrastruktur
  • Kommuner som äger fibernät bör ge tillträde på passiv nivå (svartfiber)

Klicka här för att läsa vägledningen.

Viktiga tidpunkter för synpunkter:

PTS tillhanda måndag 4 mars 2019, registrator(at)pts.se

 Till stadsnätsföreningen skickas synpunkterna till camilla.jonsson(at)ssnf.org sensast 25 februari 2019.

 

Arkiv

Stadsnätsföreningens remissvar 2000-2018