Svenska Stadsnätsföreningen i Almedalen

Svenska Stadsnätsföreningen pratar bredbands- och digitaliseringsfrågor i Almedalen.

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 190 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny, modern infrastruktur för bredband i Sverige.

Svenska Stadsnätsföreningen har drivit bredbands- och digitlaseringsfrågor under flera år. Föreningen genomför årligen mängder av undersökningar som tar tempen på den digitala utvecklingen i Sverige.

Om ni planerar att arrangera ett seminarium där ni efterfrågar kompetens inom bredbands- och digitaliseringsområdet är ni välkomna att höra av er till Louise Thorselius.

LOUISE THORSELIUS

Chef PR & Kommunikation
louise.thorselius(at)ssnf.org
Tel: +46 (0)8 232 008 
Mobil: +46 (0)76 110 02 88

CAMILLA JÖNSSON

Sakkunnig samhälle och politik
camilla.jonsson(at)ssnf.org
Tel : +46 8 214 931 
Mobil: +46 (0)76 110 64 71

Social media