Stadsnätsföreningen i Almedalen

Svenska Stadsnätsföreningen pratar bredbands- och digitaliseringsfrågor i Almedalen.

Under politikerveckan i Almedalen 2019 arrangerar Stadsnätsföreningen en paneldiskussion under rubriken "Så kan vi lyckas med fortsatta bredbandsutbyggnaden genom att dra lärdom från tidigare missar". Mer information om seminariet hittar du här.

Stadsnätsföreningen anordnar också ett antal sluta rundabordssamtal. Frågor om dessa besvaras av Louise Thorselius.

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 190 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny, modern infrastruktur för bredband i Sverige.

Svenska Stadsnätsföreningen har drivit bredbands- och digitlaseringsfrågor under flera år. Föreningen genomför årligen mängder av undersökningar som tar tempen på den digitala utvecklingen i Sverige.

Om ni planerar att arrangera ett seminarium där ni efterfrågar kompetens inom bredbands- och digitaliseringsområdet är ni välkomna att höra av er till Louise Thorselius.

LOUISE THORSELIUS

Chef PR och kommunikation
louise.thorselius(at)ssnf.org
Tel: +46 (0)8 232 008 
Mobil: +46 (0)76 110 02 88

CAMILLA JÖNSSON

Sakkunnig samhälle och politik
camilla.jonsson(at)ssnf.org
Tel : +46 8 214 931 
Mobil: +46 (0)76 110 64 71

Sociala kanaler

LinkedIn