Bredbandsuppropet

Stadsnätsföreningen har, tillsammans med Byanätsforum, Företagarna, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Lantbrukarnas Riksförbund, skapat kampanjen Bredbandsuppropet. Kampanjen syftar till att uppmärksamma den digitala klyfta som finns mellan stad och land och uppmanar regeringen att genomföra de nödvändiga regeländringar och budgettillskott som behövs för att nå målet om snabbt bredband till 2025.

Dagens Nyheter har publicerat en debattartikel signerad av organisationerna bakom Bredbandsuppropet. Läs artikeln här.

På Bredbandsuppropets hemsida finns möjlighet att skriva under uppropet. Genom att skriva under ställer man sig bakom de krav som Bredbandsuppropet framför till regeringen.

Läs mer och skriv under på Bredbandsuppropets hemsida.