Aftonbladet Debatt

Medan vår omvärld digitaliseras i en rasande fart ser det desto sämre ut i många svenska kommuner. En undersökning genomförd av organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL visar att en femtedel av alla kommuner fortfarande helt saknar e-tjänster. Detta samtidigt som man på andra håll anammat digitaliseringens möjligheter full ut och använder sig av både e-lösningar inom hemtjänsten och skolundervisning via videolänk.

2015-06-22

Läs hela artikeln här