DN Debatt

"Precis som Landsbygdskommittén konstaterar i sin debattartikel är bredbandsutbyggnaden viktig för att hela landet ska leva. Det är därför av yttersta vikt att vi säkerställer en sund konkurrens på marknaden så att Sverige också fortsättningsvis kan vara ett av världens bästa länder på bredband där alla kan tillvarata digitaliseringens möjligheter", skriver Mikael Ek, vd på Stadsnätsföreningen, i ett svar på Landsbygdskommitténs debattartikel på DN Debatt.

2016-03-31

Du hittar hela artikeln här.

Läs också Landsbygdskommitténs debattartikel här.