Pressmeddelanden 2019

Ny branschstandard ska möjliggöra säkrare digitala fastighetsnät

Stora delar av samhället är i dag beroende av en fungerande bredbandsuppkoppling. Befintliga standarder för Fastighetsnät är omfattande och i vissa fall svårtolkade vilket har begränsat deras tillämpning. Fel och störningar i näten till följd av brister i näten riskerar därför att bli allt vanligare i takt med att användningen av näten ökar. Därför har representanter från telekombranschen tillsammans med flera av landets största fastighetsägare tagit fram riktlinjer för byggnation av robusta digitala fastighetsnät anpassade för nordiska förhållanden.

Presskontakt

 

Mikael Ek, VD

Tel: 08-214 933

Mobil: 070-598 00 05

E-post: mikael.ek@ssnf.org

Twitter: @Ek_SSNf

 

Louise Thorselius,
Chef PR & Kommunikation

Tel: 08-23 20 08

Mobil: 076-110 02 88

E-post: louise.thorselius@ssnf.org