Pressmeddelanden 2019

20 procent av svenskarna saknar tillgång till bredband

I dag släpper Post- och Telestyrelsen statistik som visar att utbyggnadstakten av bredband går allt långsammare – på två år har utbyggnadstakten minskat från 6 till drygt 3 procentenheter per år. I hela landet har nu drygt 80 procent av hushållen tillgång till bredband.

Kommentar till regeringsbesked

Väntas främja stadsnätens bredbandsutbgygnad.

Ny rapport om riskerna med att ersätta fast bredbandsinfrastruktur på landsbygden med enklare alternativ

Det statliga forskningsinstitutet RISE har i en rapport, beställd av Svenska Stadsnätsföreningen, genomfört en analys över konsekvenserna med att ersätta den fortsatta fiberutbyggnaden med trådlösa alternativ. Rapporten visar att de enklare lösningar som framförts som tänkbara alternativ till fortsatt fiberutbyggnad riskerar att göra det svårare för företag och hushåll på landsbygden att ta del av framtida digitala tjänster.

23 procent av svenskarna saknar tillgång till bredband

I dag släpper Post- och Telestyrelsen statistik som visar att utbyggnadstakten av bredband minskar, från i genomsnitt 6 procentenheter per år till strax under 5 procentenheter. Stadsnätsföreningens vd Mikael Ek befarar nu att många hushåll riskerar att få vänta länge på utbyggnaden av bredbandsnätet.

IoT Blekinge och Netwest bäst i bredbandsbranschen

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens årskonferens i Göteborg utsågs IoT Blekinge, som består av de kommunalt ägda stadsnäten i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Olofström, till Årets stadsnät. Bolaget Netwest, som ägs av Västra Götalandsregionen och 28 olika kommuner och kommunala bolag tog hem priset, Årets stadsnätsfrämjare.

Presskontakt

 

Mikael Ek, VD

Tel: 08-214 933

Mobil: 070-598 00 05

E-post: mikael.ek@ssnf.org

Twitter: @Ek_SSNf

 

Louise Thorselius,
Chef PR & Kommunikation

Tel: 08-23 20 08

Mobil: 076-110 02 88

E-post: louise.thorselius@ssnf.org