Stadsnätsföreningen tycker

Kommentar till Riksrevisionens rapport

I granskningsrapporten" Bredband i världsklass? " har Riksrevisionen granskat regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet. Rapporten konstaterar bland annat att utbyggnaden fram tills nu varit framgångsrik men att det återstår flera utmaningar om alla i Sverige ska få tillgång till snabbt bredband senast 2025.

Kommentar till artikel om kommunal oro kring bredbandsstrategi

Nyligen skrev ett antal dagstidningar om att SKL kritiserar den nya bredbandsstrategin för att inte, i tillräckligt stor utsträckning, lyfta upp kommunernas engagemang inom bredbandsområdet.

Kommentar till regeringsbesked

Under fredagen, 9 september, stod det klart att regeringen satsar ytterligare 850 miljoner kronor på bredbandsutbyggnaden.