Stadsnätsföreningen tycker

Kommentar till artikel om kommunal oro kring bredbandsstrategi

Nyligen skrev ett antal dagstidningar om att SKL kritiserar den nya bredbandsstrategin för att inte, i tillräckligt stor utsträckning, lyfta upp kommunernas engagemang inom bredbandsområdet.

29

DEC

Kommentar till regeringsbesked

Under fredagen, 9 september, stod det klart att regeringen satsar ytterligare 850 miljoner kronor på bredbandsutbyggnaden.

9

SEP

Svar till IT & Telekomföretagen

Med anledning IT & Telekomföretagens rapport, publicerad 30 november.

30

NOV

Oreda på Jordbruksverket

Jordbruksverket är den myndighet som ansvarar för landsbygdsprogrammet och tillhörande regelverk. Det är med andra ord de som beslutar vilka regler som gäller vid ansökning om stöd för bredbandsutbyggnad.

1

JUN

Är Jordbruksverket rätt myndighet att sköta stödmedel för bredband?

Det finns i nuläget en ganska omfattande kritik mot Jordbruksverkets sätt att hantera de nya reglerna för bredbandsstöd till landsbygden.

7

MAJ