Är Jordbruksverket rätt myndighet att sköta stödmedel för bredband?

Det finns i nuläget en ganska omfattande kritik mot Jordbruksverkets sätt att hantera de nya reglerna för bredbandsstöd till landsbygden.

Sedan de första direktiven för de nya stöden kom ut i oktober så har det gjorts flera uppdateringar och justeringar. Förändringar som ökat antalet frågetecken hos både länsstyrelser, branschen och inte minst hos många bidragssökande fiberföreningar.

Svenska Stadsnätsföreningen har uppmärksammat problemen och begärde redan i januari ett möte med Jordbruksverket. Trots påminnelser tog det oss nästan 3 månader att få till en mötestid med dem. Nu hör vi att ytterligare uppdateringar är på gång, innan de ens lyssnat på våra förslag och synpunkter.

Långa ledtider är inget nytt fenomen hos Jordbruksverket. För fem år sedan var Stadsnätsföreningen involverade i olika stödprogram, tillika många fiberföreningar. Då var handläggningstiden närmare ett år från det att alla underlag var inskickade till dess att stödmedlen betalades ut.

Det upplevs som att Jordbruksverket brister både i bemanning och kompetens i de viktiga bredbandsfrågorna – över tiden. Landsbygdsdepartementet lades ner vid årsskiftet och det yttersta ansvaret innehas numera av Näringsdepartementet.

Kan det nya Näringsdepartementet ta Jordbruksverket i örat genom att exempelvis låta någon annan, mer kvalificerad myndighet, fortsättningsvis sköta frågorna? Sverige tappar momentum i utbyggnaden av fiberbredband. En stor missräkning för alla de som ideellt eller professionellt försöker hjälpa till med landsbygdens digitalisering.

Mikael Ek, vd

twitter: @Ek_SSNf