SVERIGES STADSNÄT – skapaR konkurrens och låga priser

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Övervägande byggs stadsnäten baserat på fiberoptik. Majoriteten av Sveriges kommuner har ett lokalt stadsnät. Cirka 9 av 10 stadsnät drivs via kommunala bolag.

De första kommunala stadsnäten bildades på 1990-talet, med syftet att utmana det dåvarande statliga telemonopolet. Kommunerna var trötta på höga priser och bristande intresse för att bygga ny fiberinfrastruktur. Nu står det klart att de svenska stadsnäten med sina öppna nät varit en stor framgång. Utan dem hade Sverige haft både högre bredbandspriser och färre anslutningar.

Stadsnäten i korthet:

• Det finns 190 stadsnät i Sverige, varav 90 procent är kommunala. Stadsnäten är etablerade i 220 av landets kommuner och sammantaget äger de cirka 50 procent av all bredbandsinfrastruktur.

• Bredbandsaktörerna verkar idag i huvudsak på tre nivåer; svartfibernivån, kommunikationsnivån samt slutkundsnivån. De två första kallas i telekomsammanhang för grossistnivå och det är inom dessa två nivåer som i stort sett alla stadsnät agerar. För att stadsnäten ska kunna vara effektiva och konkurrenskraftiga behöver de kunna agera på grossistnivån. Den tredje nivån, den så kallade slutkundsnivån, sköts i huvudsak av privata aktörer och bör fortsättningsvis ske så.

Det är cirka 94 procent av stadsnäten som erbjuder grossistprodukten svartfiber och mer än 60 procent erbjuder kapacitetsprodukter till operatörer och tjänsteleverantörer. Cirka 96 procent av stadsnäten erbjuder ett öppet nät där tjänsteleverantörerna kan hyra in sig och erbjuda sina tjänster till hushåll och företag.

• Så här ägs stadsnäten: Kommunalt energibolag (38 procent), kommunalt stadsnätsbolag (28 procent), Kommunal förvaltning (27 procent), ekonomisk förening (2 procent), privat bolag (5 procent) och annan form (1 procent).

Stadsnätens roll

De svenska stadsnäten har spelat en avgörande roll för landets digitaliseringsresa.

Fakta och Statistik

Fakta och rapporter

Värdenivåerna

Öppet nät

Ett öppet nät är en infrastruktur som är tillgänglig för marknadens alla aktörer på likvärdiga villkor. Nätet är öppet för alla som vill hyra fiber och för alla som vill erbjuda tjänster i ett aktivt nät.

Aktuellt

Svensk bredbandsdelegation till Italien

Den 27-28 november så reste en delegation bestående av representanter från Näringsdepartementet, Business Sweden, Post- och telestyrelsen, Stadsnätsföreningen, Stokab samt flera bredbandsaktörer till Italien för att utbyta erfarenheter samt visa på exportmöjligheter av svensk bredbandsexpertis.

Stadsnätsföreningens kommentar till Com Hems lista över Öppna-Nät Barometer

2017-12-01 Com Hem lanserade under hösten sin Öppna-Nät Barometer. Stadsnätsföreningen anser att Com Hems barometer är ett lovvärt försök att öka uppmärksamheten kring öppna nät inom telekomsektorn. Under de senaste åren har begreppet börjat användas av allt fler aktörer på marknaden vilket är väldigt positivt. Tyvärr konstaterar Stadsnätsföreningen att Com Hems barometer är för snäv i sin tolkning av öppna nät och missar flera fundamentala delar.