SVERIGES STADSNÄT – skapaR konkurrens och låga priser

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Övervägande byggs stadsnäten baserat på fiberoptik. Majoriteten av Sveriges kommuner har ett lokalt stadsnät. Cirka 8 av 10 stadsnät drivs via kommunala bolag.

De första kommunala stadsnäten bildades på 1990-talet, med syftet att utmana det dåvarande statliga telemonopolet. Kommunerna var trötta på höga priser och bristande intresse för att bygga ny fiberinfrastruktur. Nu står det klart att de svenska stadsnäten med sina öppna nät varit en stor framgång. Utan dem hade Sverige haft både högre bredbandspriser och färre anslutningar.

Stadsnäten i korthet:

• Det finns 180 stadsnät i Sverige, varav 86 procent är kommunala. Stadsnäten är etablerade i 220 av landets kommuner och sammantaget äger de cirka 60 procent av all bredbandsinfrastruktur.

• De kommunala stadsnäten är i första hand nätägare och levererar inte slutkundstjänster, som internet, tv eller telefoni. Det finns bara fem stadsnät som också agerar som tjänsteleverantörer. Ungefär lika få har valt att inte erbjuda svartfiber.

• Så här ägs stadsnäten: Kommunalt energibolag (41 procent), kommunalt stadsnätsbolag (25 procent), Kommunal förvaltning (20 procent), ekonomisk förening (3 procent), privat bolag (8 procent) och annan form (3 procent).

Stadsnätens roll

De svenska stadsnäten har spelat en avgörande roll för landets digitaliseringsresa.

Fakta och Statistik

Fakta och rapporter

KO-Rollen

Kommunikationsoperatörens grundläggande roll är att vara en neutral aktör som hanterar trafiken i nätet

Värdenivåerna

Öppet nät

Ett öppet nät är en infrastruktur som är tillgänglig för marknadens alla aktörer på likvärdiga villkor. Nätet är öppet för alla som vill hyra fiber och för alla som vill erbjuda tjänster i ett aktivt nät.

Aktuellt

SKL: Kommunalt ägande av fibernät utgör en viktig grund för att långsiktigt säkra tillgången till infrastruktur för tjänsteleverantörer

SKL:s styrelse har godkänt ett ställningstagande från beredningen för tillväxt och regional utveckling (TRU) som handlar om regleringsfrågor inom bredbandsområdet. Bakgrunden är den bredbandstrategi som regeringen lade fram i december 2016.

PTS ska utreda kommunernas roll

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att utreda kommunernas roll på bredbandsmarknaden dessutom ska hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband kartläggas, detta enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet.