SVERIGES STADSNÄT – skapaR konkurrens och låga priser

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Övervägande byggs stadsnäten baserat på fiberoptik. Majoriteten av Sveriges kommuner har ett lokalt stadsnät. Fler än 9 av 10 stadsnät drivs via kommunala bolag.

De första kommunala stadsnäten bildades på 1990-talet, med syftet att utmana det dåvarande statliga telemonopolet. Kommunerna var trötta på höga priser och bristande intresse för att bygga ny fiberinfrastruktur. Nu står det klart att de svenska stadsnäten med sina öppna nät varit en stor framgång. Utan dem hade Sverige haft både högre bredbandspriser och färre anslutningar.

 

Stadsnäten i korthet:

• Det finns cirka 170 stadsnät i Sverige, varav 90 procent är kommunala. Stadsnäten är verksamma i 200 av landets kommuner och sammantaget äger de cirka 50 procent av all bredbandsinfrastruktur.

• Bredbandsaktörerna verkar i dag i huvudsak på tre nivåer; svartfibernivån, kommunikationsnivån samt tjänstenivån. De två första kallas i telekomsammanhang för grossistnivå och det är inom dessa två nivåer som i stort sett alla stadsnät agerar.

• Så här ägs stadsnäten: Kommunalt energibolag (37 procent), kommunalt stadsnätsbolag (28 procent), Kommunal förvaltning (26 procent), ekonomisk förening (3 procent), privat bolag (3 procent) och annan form (3 procent).

Aktuellt

Stadsnäten fortsätter investera mest i fasta bredbandsnät

Post- och telestyrelsen, PTS, har lanserat den årliga delrapporten i arbetet med uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi. Rapporten, som redovisar investeringarna över investeringarna i fasta och mobila nät under 2020, visar bland annat att stadsnäten sammantaget är den aktör som fortsätter att investera mest i fasta bredbandsnät.

Konkurrensverket har väckt talan mot Hässleholms kommun

Domstolen har bedömt att Hässleholms kommun bland annat bedriver säljverksamhet på marknaden för etablering och försäljning av fiberanslutning till slutkund i kommunen.