SVERIGES STADSNÄT – skapaR konkurrens och låga priser

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Övervägande byggs stadsnäten baserat på fiberoptik. Majoriteten av Sveriges kommuner har ett lokalt stadsnät. Fler än 9 av 10 stadsnät drivs via kommunala bolag.

De första kommunala stadsnäten bildades på 1990-talet, med syftet att utmana det dåvarande statliga telemonopolet. Kommunerna var trötta på höga priser och bristande intresse för att bygga ny fiberinfrastruktur. Nu står det klart att de svenska stadsnäten med sina öppna nät varit en stor framgång. Utan dem hade Sverige haft både högre bredbandspriser och färre anslutningar.

 

Stadsnäten i korthet:

• Det finns cirka 170 stadsnät i Sverige, varav 90 procent är kommunala. Stadsnäten är verksamma i 200 av landets kommuner och sammantaget äger de cirka 50 procent av all bredbandsinfrastruktur.

• Bredbandsaktörerna verkar i dag i huvudsak på tre nivåer; svartfibernivån, kommunikationsnivån samt tjänstenivån. De två första kallas i telekomsammanhang för grossistnivå och det är inom dessa två nivåer som i stort sett alla stadsnät agerar.

• Så här ägs stadsnäten: Kommunalt energibolag (37 procent), kommunalt stadsnätsbolag (28 procent), Kommunal förvaltning (26 procent), ekonomisk förening (3 procent), privat bolag (3 procent) och annan form (3 procent).

Aktuellt

Stadsnätsföreningens första digitala årsmöte genomfört

Den 28 april genomförde Stadsnätsföreningen sitt första digitala årsmöte i historien. Föreningen tillsammans med styrelsen är nöjda över hur mötet genomfördes och vill tacka samtliga deltagare för visat engagemang och intresse.

Stadsnätsföreningen lämnar remissvar gällande ny kodex

Stadsnätsföreningen lyfter vikten av öppenhet i näten i sitt remissvar gällande ny kodex för elektronisk kommunikation.