Nytt om stadsnäten

Aktuellt

Stadsnätsföreningen svarar angående bredbandsstödet

Svenska Stadsnätsföreningen har under augusti återkopplat på Post- och Telestyrelsens (PTS) förslag på hur framtida insatser för bredbandstöd ska utformas.

PTS lanserar bredbandsvägledning

År 2018 tog PTS, på regeringens uppdrag, fram en rapport om kommunernas roller på bredbandsmarknaden. Utifrån rapporten har nu myndigheten satt samman en vägledning som kan användas av beslutsfattare eller tjänstemän inom kommuner och stadsnät när det gäller bredbandsfrågor.

SKL: Bråttom med plan för finansiering av bredbandsutbyggnad

SKL efterlyser, i en skrivelse till regeringen, ett nationellt ansvarstagande och en strategisk plan med finansiering för utbyggnad av den digitala infrastrukturen som gynnar hela landet.

OECD: Stadsnät har främjat SverigeS digitalisering

Tack vare god tillgång till bredband, vilket främjats av bland annat stadsnäten, har Sverige lyckats väl med sin digitalisering, det framgår i rapporten "Going Digital in Sweden".

Jubileumsbilaga

2018-03-01 Stadsnätsföreningen firar 20-årsjubileum under 2018. Som ett led i firandet har föreningen tillsammans med en mängd medlemmar tagit fram en jubileumstidning.

Svensk bredbandsdelegation till Italien

Den 27-28 november så reste en delegation bestående av representanter från Näringsdepartementet, Business Sweden, Post- och telestyrelsen, Stadsnätsföreningen, Stokab samt flera bredbandsaktörer till Italien för att utbyta erfarenheter samt visa på exportmöjligheter av svensk bredbandsexpertis.

Stadsnätsföreningens kommentar till Com Hems lista över Öppna-Nät Barometer

2017-12-01 Com Hem lanserade under hösten sin Öppna-Nät Barometer. Stadsnätsföreningen anser att Com Hems barometer är ett lovvärt försök att öka uppmärksamheten kring öppna nät inom telekomsektorn. Under de senaste åren har begreppet börjat användas av allt fler aktörer på marknaden vilket är väldigt positivt. Tyvärr konstaterar Stadsnätsföreningen att Com Hems barometer är för snäv i sin tolkning av öppna nät och missar flera fundamentala delar.

Minister sprider svensk bredbandsmodell

2017-11-29 Tyskland håller krampaktigt tag vid den gamla koppartråden, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson till Dagens Industri efter ett besök i Tyskland.

Ministern: Stadsnäten har haft en förbisedd roll

2017-11-09 Trots att Peter Eriksson bara varit digitaliseringsminister i drygt ett år så har han redan hunnit med mycket. Sverige har fått en ny bredbandsstrategi och dessutom den första digitaliseringsstrategin någonsin. Och regeringens mål är tydligt – alla ska få snabbt bredband och i det arbetet spelar stadsnäten en avgörande roll.

Nytt tjänsteleverantörsavtal

2017-08-22 Stadsnätsföreningen och Tjänsteleverantörsföreningen har kommit överens om ett nytt tjänsteleverantörsavtal. Det nya avtalet förenklar införandet av nya tjänster i de öppna näten, vilket gynnar både marknadens aktörer och konsumenterna.

SKL: Kommunalt ägande av fibernät utgör en viktig grund för att långsiktigt säkra tillgången till infrastruktur för tjänsteleverantörer

2017-06-20 SKL:s styrelse har godkänt ett ställningstagande från beredningen för tillväxt och regional utveckling (TRU) som handlar om regleringsfrågor inom bredbandsområdet. Bakgrunden är den bredbandstrategi som regeringen lade fram i december 2016.

PTS ska utreda kommunernas roll

2017-06-08 Regeringen har gett Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att utreda kommunernas roll på bredbandsmarknaden dessutom ska hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband kartläggas, detta enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

Peter Eriksson besökte stadsnät

2017-05-19 Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte fredagen 19 maj Karlstad El & Stadsnät. Besöket genomfördes tillsammans med Svenska Stadsnätsföreningen. Syftet med besöket var att berätta för ministern om stadsnätets arbete samt visa på nyttan med bredband via fiber.

SKL: Privata monopol äger bredbandskunderna

2017-01-17 De tre teleoperatörerna är rädda för en fortsatt spridning av offentliga monopol på den digitala infrastrukturen. Vi å andra sidan oroas av en utbredning av privata monopol som äger kunderna och hindrar en fungerande konkurrens, vilket vi har sett i andra länder, skriver Sveriges Kommuner och Landsting i en debattreplik på Dagens Samhälle.

Riksdagsseminarium: Så säkrar vi förstaplatsen på bredbandsområdet

2016-11-09 Från Stadsnätsföreningens seminarium i riksdagen, 9 november 2016:

SKL: Kommuner kan öka bredbandsnätens samhällsnytta

2016-08-22 Att kommuner äger stadsnät, lokala bredbandsnät, kan medföra många vinster för invånare, företag och för samhället i stort. Genom att utveckla sin roll som ägare av stadsnät kan kommunerna bidra till att samhällsnyttan ökar ytterligare. Det konstaterar forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT i en ny rapport som skrivits på uppdrag av SKL. Syftet med uppdraget har varit att ge en vägledning till kommuner som antingen byggt ut ett stadsnät eller som överväger att göra det.

Riksdagsfråga om stadsnätens roll

2016-05-09 "Ska vi nå våra högt uppsatta mål om tillgång till bredband, så kommer de öppna kommunala stadsnäten att vara ett av de viktigaste verktygen", skriver riksdagsledamoten, Lars Mejern Larsson (S) i en fråga till tf. IT-ministern Mikael Damberg.

Obamas rådgivare hyllar Stokab

2016-05-02 Under våren har Stockholm haft besök av Susan Crawford, professor i juridik vid Harvard och president Obamas rådgivare ibland annat IT-frågor. Under resan till Stockholm besökte Susan Crawford bland annat Stokab.

"Stadsnät är ett allmänintresse"

Fredagen 11 mars beslutade SKL:s styrelse att säga upp överenskommelsen "Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet", som tecknades 2010 tillsammans med Konkurrensverket,KKV, och Post- och telestyrelsen,PTS.

Överenskommelse om bredbandsnät sägs upp

2016-03-11 SKL säger upp överenskommelsen "Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet" med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen.

Riksdagsseminarium: Offentligt ägt fibernät ger tillväxt

Onsdagen 9 mars anordnade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ett frukostseminarium med fokus på en den OECD-rapport, som belyser hur stadsnät spelar en viktig roll för att tillhandahålla avancerade bredbandstjänster för många människor inom OECD-länderna.

OECD: Framsynta kommunpolitiker bakom Sveriges bredbandssuccé

2015-11-25 En nyligen publicerad rapport från OECD lyfter fram de svenska stadsnäten som framgångsexempel. Rapporten bekräftar bilden om att kommunernas satsningar på bredband främjar utbyggnaden och pressar priserna.