Nytt om stadsnäten

Aktuellt

Nytt tjänsteleverantörs- avtal

Ska ge fler tjänster i öppna nät

SKL: Kommunalt ägande av fibernät utgör en viktig grund för att långsiktigt säkra tillgången till infrastruktur för tjänsteleverantörer

SKL:s styrelse har godkänt ett ställningstagande från beredningen för tillväxt och regional utveckling (TRU) som handlar om regleringsfrågor inom bredbandsområdet. Bakgrunden är den bredbandstrategi som regeringen lade fram i december 2016.

PTS ska utreda kommunernas roll

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att utreda kommunernas roll på bredbandsmarknaden dessutom ska hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband kartläggas, detta enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

Peter Eriksson besökte stadsnät

Digitaliseringsministern på studiebesök i Karlstad

SKL: Privata monopol äger bredbandskunderna

De tre teleoperatörerna är rädda för en fortsatt spridning av offentliga monopol på den digitala infrastrukturen. Vi å andra sidan oroas av en utbredning av privata monopol som äger kunderna och hindrar en fungerande konkurrens, vilket vi har sett i andra länder, skriver Sveriges Kommuner och Landsting i en debattreplik på Dagens Samhälle.

Riksdagsseminarium: Så säkrar vi förstaplatsen på bredbandsområdet

Från Stadsnätsföreningens seminarium i riksdagen, 9 november 2016: Paneldeltagare: Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen Sara Andersson, ställföreträdande generaldirektör, Post- och telestyrelsen Dan Lems, bredbandsexpert, Sveriges kommuner och landsting Lars Sandqvist, kommun- och regionstrateg Telenor

SKL: Kommuner kan öka bredbandsnätens samhällsnytta

Att kommuner äger stadsnät, lokala bredbandsnät, kan medföra många vinster för invånare, företag och för samhället i stort. Genom att utveckla sin roll som ägare av stadsnät kan kommunerna bidra till att samhällsnyttan ökar ytterligare. Det konstaterar forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT i en ny rapport som skrivits på uppdrag av SKL. Syftet med uppdraget har varit att ge en vägledning till kommuner som antingen byggt ut ett stadsnät eller som överväger att göra det.

Riksdagsfråga om stadsnätens roll

Läs hela frågan och ministerns svar.

Obamas rådgivare hyllar Stokab

”I Have Seen the Future — And It Has a Swedish Accent”

"Stadsnät är ett allmänintresse"

Fredagen 11 mars beslutade SKL:s styrelse att säga upp överenskommelsen "Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet", som tecknades 2010 tillsammans med Konkurrensverket,KKV, och Post- och telestyrelsen,PTS.

Överenskommelse om bredbandsnät sägs upp

SKL säger upp överenskommelsen "Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet" med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen.

Riksdagsseminarium: Offentligt ägt fibernät ger tillväxt

Onsdagen 9 mars anordnade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ett frukostseminarium med fokus på en den OECD-rapport, som belyser hur stadsnät spelar en viktig roll för att tillhandahålla avancerade bredbandstjänster för många människor inom OECD-länderna.

OECD: Framsynta kommunpolitiker bakom Sveriges bredbandssuccé

En nyligen publicerad rapport från OECD lyfter fram de svenska stadsnäten som framgångsexempel. Rapporten bekräftar bilden om att kommunernas satsningar på bredband främjar utbyggnaden och pressar priserna.