Nytt om stadsnäten

Aktuella nyheter

Stadsnäten fortsätter investera mest i fasta bredbandsnät

Post- och telestyrelsen, PTS, har lanserat den årliga delrapporten i arbetet med uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi. Rapporten, som redovisar investeringarna över investeringarna i fasta och mobila nät under 2020, visar bland annat att stadsnäten sammantaget är den aktör som fortsätter att investera mest i fasta bredbandsnät.

14

JUN