Nytt om stadsnäten

Aktuella nyheter

Regeringen ökar takten i bredbandsutbyggnaden

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att verka för att de tre miljarder som tillförs myndighetens stöd för bredbandsutbyggnad från 2023, främst ska satsas på utbyggnad i områden som har särskilda utmaningar med låg utbyggnadsgrad av bredband. Regeringen har också beslutat om en proposition som innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut sitt bredbandsnät till områden utanför den egna kommunen för att nå kunder som annars hade riskerat att inte kunna nås.

17

JUN

Stadsnäten deltog i krisövning för sektorn elektronisk kommunikation

Den 4–5 maj genomfördes Telö 22, en krisövning för aktörer inom sektorn elektronisk kommunikation, där Stadsnätsföreningen tillsammans med ett antal stadsnät deltog.

6

MAJ