Arkiv

Arkiv

Stadsnäten fortsätter investera mest i fasta bredbandsnät

Post- och telestyrelsen, PTS, har lanserat den årliga delrapporten i arbetet med uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi. Rapporten, som redovisar investeringarna över investeringarna i fasta och mobila nät under 2020, visar bland annat att stadsnäten sammantaget är den aktör som fortsätter att investera mest i fasta bredbandsnät.

Stadsnätsföreningen lämnar remissvar gällande ny kodex

Stadsnätsföreningen lyfter vikten av öppenhet i näten i sitt remissvar gällande ny kodex för elektronisk kommunikation.

Har Telia läst den rapport de kritiserar?

I en debattartikel i Dagens Samhälle replikerar Stadsnätsföreningens vd Mikael Ek på Telias kritik mot den rapport som Stadsnätsföreningen beställt av det oberoende statliga forskningsinstitutet RISE.

SKL: Röj hinder för bredbandsutbyggnaden

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har lämnat över en skrivelse till regeringen där de efterfrågar att stadsnäten ska undantas från lokaliseringsprincipen.

Kommentar om trådlösa radiolänkar

Nyligen publicerade Stadsnätsföreningen en rapport framtagen av RISE om behovet av att inte ersätta den fortsatta fiberutbyggnaden med enklare alternativ. Vi har fått frågor om rapporten avfärdar all form av trådlös kommunikation som komplement till den fortsatta fiberutbyggnaden.