Riksdagsfråga om stadsnätens roll

2016-05-09 "Ska vi nå våra högt uppsatta mål om tillgång till bredband, så kommer de öppna kommunala stadsnäten att vara ett av de viktigaste verktygen", skriver riksdagsledamoten, Lars Mejern Larsson (S) i en fråga till tf. IT-ministern Mikael Damberg.

Nyligen skickade Lars Mejern Larsson riksdagspolitiker (s) en frågeställning till  tf IT-minister Mikael Damberg om stadsnätens roll. I samband med det träffade Lars Mejern Larsson kommunalråden i från Arvika och Munkfors och hade en presskonferens för att belysa dessa viktiga frågor.

Läs Mikael Dambergs svar här

 

Nedan kan du läsa  Lars Mejern Larsson frågeställning om stadsnätens roll:

Kommunala stadsnät

De kommunala stadsnäten har haft en mycket viktig funktion för utbyggnaden av IT-infrastrukturen i Sverige och vi är övertygade om att de även i fortsättningen kommer att spela en stor och viktig roll. Utan de kommunala stadsnäten hade tillgången till snabbt internet varit sämre och många privatpersoner och företag hade fått betala mer för sitt bredband än vad de gör idag. Stadsnäten har spelat en avgörande roll både för pris och tillgänglighet både i storstad och på landsbygden.

En fallstudie från PTS visade att genomsnittliga lägstapriset för bredband är betydligt lägre i stadsnät med flera leverantörer. I en jämförelse mellan ett antal OECD-länder hade Sverige tredje billigaste 100Mbit/s och var billigare än våra grannländer Danmark, Norge och Finland. Vi kan se tydliga tecken på att de kommunala stadsnäten medverkar till att fler hushåll kan skaffa bredband vilket ju i grund och botten är en viktig demokratifråga.
Jag är övertygad om att de öppna kommunala stadsnäten även i framtiden kommer att vara betydelsefulla för fiberutbyggnaden. Ska vi nå våra högt uppsatta mål om tillgång till bredband, så kommer de öppna kommunala stadsnäten att vara ett av de viktigaste verktygen.

Jag är i grunden positiv till att stadsnäten ska tillåtas verka över kommungränserna. Lokaliseringsprincipen i kommunallagen sätter idag begränsningar för kommuner att verka utanför den egna geografiska gränsen. Frågan har behandlats i en av regeringen tillsatt utredning och har remitterats.

Flertalet kommunalråd runt om i Värmland har påtalat att begränsningarna för kommunerna att verka utanför den egna kommungränsen kan drabba enskilda hushåll. För privatpersoner och företag kan lokaliseringsprincipen innebära att de inte ansluts till ett bredbandsnät på grund av att de bor på fel sida av en kommungräns. Detta trots att de kan ha en fiberkabel nedgrävd i närområdet och som de, genom korta grävavstånd, kan ansluta till för ett lägre pris än vad som annars blir fallet.

Mot denna bakgrund blir min fråga till ansvarige minister Mikael Damberg;
Vilket arbete pågår inom regeringen för att utveckla stadsnätens möjligheter till att främja konkurrensen på bredbandsmarknaden?

Lars Mejern Larsson riksdagspolitiker (s).

Källa: Riksdagen.

 (På bilden ovan ser vi: till vänster Arvikas kommunalråd Petser Söderström, till höger Munkfors kommunalråd Mattias Lindqvist och i mitten Lars Mejern Larsson riksdagspolitiker (s).)