Kommentar om trådlösa radiolänkar

Nyligen publicerade Stadsnätsföreningen en rapport framtagen av RISE om behovet av att inte ersätta den fortsatta fiberutbyggnaden med enklare alternativ.

Vi har fått frågor om rapporten avfärdar all form av trådlös kommunikation som komplement till den fortsatta fiberutbyggnaden.

Från Stadsnätsföreningens sida vill vi därför förtydliga att rapporten lyfter fram behovet av att nå ut med fiberutbyggnaden så långt som möjligt. Där det inte är möjligt kommer det att behövas andra alternativ, exempelvis trådlösa fasta radiolänkar, som kan möjliggöra hastigheter och samma robusta nät som fiberbredband förutsatt att den är byggd på ett robust sätt.

Rapportens slutsats är att det finns risker med att ersätta den fortsatta bredbandsutbyggnaden med enklare alternativ som erbjuder anslutningar med kapaciteter långt under de som det digitala samhället kräver.

Den trådlösa nätinfrastrukturen kommer också behövas som ett komplement till fiberinfrastrukturen på flera håll runt om i landet för att skapa redundans och på så sätt öka driftsäkerheten i näten.

Sveriges hushåll och företag behöver robusta bredbandsanslutningar utan att tulla på varken kvalitet eller kapacitet. Vägen dit har tyvärr inga genvägar.