SKL: Kommuner kan öka bredbandsnätens samhällsnytta

2016-08-22 Att kommuner äger stadsnät, lokala bredbandsnät, kan medföra många vinster för invånare, företag och för samhället i stort. Genom att utveckla sin roll som ägare av stadsnät kan kommunerna bidra till att samhällsnyttan ökar ytterligare. Det konstaterar forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT i en ny rapport som skrivits på uppdrag av SKL. Syftet med uppdraget har varit att ge en vägledning till kommuner som antingen byggt ut ett stadsnät eller som överväger att göra det.

– Här får kommuner bland annat motiv till att själva äga stadsnät. Acreo går igenom de olika former för utbyggnad och ägande som kommuner kan välja mellan och man ger också exempel på hur välfärden kan utvecklas av att det finns stadsnät, säger Peter Haglund, sektionschef på SKL i ett uttalande som publicerats på SKL:s webbplats.

 

Kommunerna bidrar till utbyggnad på flera sätt

I den nya rapporten konstateras att kommunen har flera olika möjligheter att bidra till utbyggnad – exempelvis som tillståndsgivare, koordinator av samhällsbyggande och genom att upplåta mark. Kommuner med eget stadsnät kan också långsiktigt garantera att bredband tillhandahålls på öppna och likvärdiga villkor. När kommuner äger bredbandsnät kan leverantörer konkurrera fritt om att erbjuda de bästa tjänsterna till lägsta pris.

 

SKL bjuder in kommuner till utvecklingsarbete

Efter att ha genomfört intervjuer med ett tiotal kommuner konstaterar forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT, att det finns utrymme för kommunerna som ägare av stadsnät att bli bättre på att styra mot största möjliga samhällsnytta. Genom utvecklade ägardirektiv kan kommunerna säkerställa att stadsnätsbolagen fokuserar på samhällsnytta och att utbyggnad och anslutning sker för samhällets behov.

– Vi kommer därför att bjuda in kommunerna som intervjuats till ett samarbete för att diskutera rollen som ägare av bredbandsnät. Från SKL:s sida vill vi också gärna diskutera hur vi kan stödja våra medlemmar på ett bra sätt. På sikt avser vi bredda denna grupp och bjuda in fler intresserade kommuner, säger Peter Haglund.

 Du hittar rapporten här