Ministern: Stadsnäten har haft en förbisedd roll

2017-11-09 Trots att Peter Eriksson bara varit digitaliseringsminister i drygt ett år så har han redan hunnit med mycket. Sverige har fått en ny bredbandsstrategi och dessutom den första digitaliseringsstrategin någonsin. Och regeringens mål är tydligt – alla ska få snabbt bredband och i det arbetet spelar stadsnäten en avgörande roll.

Artikel publicerad i Stadsnätsmagasinet #2 2017. Hela tidningen hittar du här.

- Jag tycker att stadsnäten delvis har varit förbisedda tidigare. De har gjort stora investeringar och bidrar till utbyggnaden på många håll i landet, säger Peter Eriksson.

Som ett led i arbetet med att uppfylla regeringens bredbandsstrategi har ministern därför tillsatt en utredning som bland annat ska se över lokaliseringsprincipen, som i dag hämmar stadsnätens utveckling och i förlängningen även bredbandsutbyggnaden.

- Lokaliseringsprincipen är en viktigt fråga som berör stadsnäten och vi ska också se över vilka ytterligare hinder som behövs tas bord för att främja bredbandsutbyggnaden, säger Peter Eriksson.

Som titeln säger så ansvarar Peter Eriksson inte enbart för bredbandsutbyggnaden utan även för regeringens övergripande digitaliseringspolitik. Den offentliga sektorn har länge kritiserats för att vara sen på digitaliseringsbollen något som nu verkar vara på väg att ändras. Just nu sker ett stort antal projekt ute i landets kommuner och landsting.

- Vi ser många projekt inom så kallade smarta hus och bostäder. Vi blir allt mer uppkopplade och det gäller även vår stadsmiljö.

Till de kommuner som just nu planerar att starta projekt inom IoT så är rådet att ta lärdom av andras misstag.

- Ta kontakt med de som redan startat den härtypen av projekt och se vilka lärdomar de dragit. På så sätt behöver inte alla göra samma misstag utan kan dra nytta av varandras erfarenheter.