Obamas rådgivare hyllar Stokab

2016-05-02 Under våren har Stockholm haft besök av Susan Crawford, professor i juridik vid Harvard och president Obamas rådgivare ibland annat IT-frågor. Under resan till Stockholm besökte Susan Crawford bland annat Stokab.

Resan har uppenbarligen inspirerat presidentrådgivaren för i ett blogginlägg med rubriken ”I Have Seen the Future — And It Has a Swedish Accent” hyllar hon Sverige.

“Under våren reste jag till Stockholm för att besöka framtiden. Jag är inte säker på om folk i USA tänker på Sverige som framtiden, eller om dem alls tänker på Sverige. Men jag hade en aning om att tillgången till stadens lättillgängliga och billiga fiberanslutning gjorde stor skillnad. Vad jag hittade under min resa var både oroande och upplyftande.

Den störande biten var att Stockholm har blivit en experimentell sandlåda för 2000-talets livsförändrande teknik, eftersom den har något som USA saknar: ett offentligägt fibernät tillgängligt för alla. En verksamhet som startades resan för mer än 20 år sedan. Det finns nu planer på att använda fibernätet för att utveckla nya tjänster inom exempelvis energihushållning, äldreomsorger och lokaltrafiken. Genom att, utan problem, kunna leverera enorma mängder data till alla i kommunen är Stockholm långt framför oss. Och de använder sitt välutvecklade system för att förbättra stadens verksamhet ytterligare.”

Det är inte första gången som Obama och hans medarbetare visar sitt stöd för den svenska bredbandsmodellen, med offentligt ägda fibernät. I början a 2015 presenterade presidenten ett förslag för att främja kommunala bredbandsnät i USA.

När landets riksrevisionsmyndighet GAO besökte Sverige 2009 träffade de bland annat Svenska Stadsnätsföreningen och tog del av hur den svenska bredbandsmodellen ser ut, något som kan ha inspirerat den amerikanske presidenten.

I USA finns begränsningar som förhindrar utbyggnad av kommunala bredbandsnät, något som president Obama nu ser över. Förutom insatser på nationell nivå för att enskilda stater inte ska kunna förhindra kommunal bredbandsutveckling är målet att generellt öka konkurrensen på bredbandsmarknaden genom att stimulera till utbyggnad av kommunala fibernät.