OECD: Stadsnät har främjat SverigeS digitalisering

Tack vare god tillgång till bredband, vilket främjats av bland annat stadsnäten, har Sverige lyckats väl med sin digitalisering, det framgår i rapporten "Going Digital in Sweden".

Rapporten tar också upp hur Sveriges snabba digitaliseringsomställning också bidragit positivt till landets ekonomiska utveckling, som varit god under de senaste åren. Rapporten lyfter också fram utmaningar och möjligheter för Sveriges fortsatta digitalisering. Du hittar rapporten här.