Peter Eriksson besökte stadsnät

2017-05-19 Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte fredagen 19 maj Karlstad El & Stadsnät. Besöket genomfördes tillsammans med Svenska Stadsnätsföreningen. Syftet med besöket var att berätta för ministern om stadsnätets arbete samt visa på nyttan med bredband via fiber.

I samband med besöket genomfördes också ett studiebesök hos Bergs Mekaniska, i Molkom. Företaget riskerade under våren att helt stå utan en fast bredbandsuppkoppling. Precis som många verksamheter inom verkstadsindustrin är företaget beroende av en fast uppkoppling för att kunna ta emot avancerade beställningar men också för att kunna få hjälp med support.

Tack vare Karlstad El & Stadsnät kunde företaget anslutas i tid och verksamheten växer nu ytterligare.