PTS Vägledning om kommuners agerande på bredbandsmarknaden

År 2018 tog PTS, på regeringens uppdrag, fram en rapport om kommunernas roller på bredbandsmarknaden. Utifrån rapporten har nu myndigheten satt samman en vägledning som kan användas av beslutsfattare eller tjänstemän inom kommuner och stadsnät när det gäller bredbandsfrågor.

Kommuner viktiga aktörer

Kommuner agerar i olika roller som påverkar bredbandsutbyggnaden, till exempel som markägare eller tillståndsgivare. Genom dessa roller påverkar kommunen förutsättningarna för olika aktörers utbyggnad av fast och mobilt bredband. I många fall äger också kommunerna stadsnät som bygger bredbandsnät och agerar på marknaden i konkurrens med privata aktörer.

- Kommuner har en nyckelroll för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Bredbandsinfrastrukturen är viktig för att fullt ut kunna genomföra digitaliseringen av samhället. Den här vägledningen kan vara ett stöd till kommuner och stadsnät i att främja bredbandsutbyggnaden och värna konkurrensen, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

 

 

Tips för bättre bredbandsutbyggnad

Vägledningen innehåller tips inom olika aspekter av bredbandsområdet.

Några av de tips som lyfts fram i vägledningen:

En kommunal bredbandsstrategi är ett bra verktyg för att främja bredbandsutbyggnaden
Genom att verka för en god konkurrens kan priserna bli lägre för kommunmedborgarna
Kommunen bör ha tydliga rutiner för åtkomst till mark, infrastruktur och information
Konkurrensutsätt bredbandstjänster till allmännyttan.
Det är viktigt att en kommun utövar tydlig styrning av stadsnätet
Kommunala stadsnät bör vara öppna för tillträde på passiv nivå och bör inte sälja bredbandstjänster på slutkundsnivå.
Bygg bredband för framtiden – bygg robust


Klicka här för att läsa vägledningen.

Klicka här för att se en kortare informationsfilm om vägledningen.

Mer information
Emma Nörler Trautmann, PTS enhet för reglering av bredbandsinfrastruktur, 073-644 55 75
PTS presstjänst, 08-678 55 55