SKL: Röj hinder för bredbandsutbyggnaden

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har lämnat över en skrivelse till regeringen där de efterfrågar att stadsnäten ska undantas från lokaliseringsprincipen.

– Regeringen kan med en ganska enkel lagförändring göra stor skillnad för bredbandsutbyggnaden. SKL har formulerat ett konkret förslag som gör att en kommun eller dess företag kan bättre kan bidra i att bygga fler bredbandsnät och att fler medborgare och företag skulle få bredband snabbare, säger Anders Knape, ordförande för SKL.

Stadsnätsföreningen har drivit frågan om ett undantag från lokaliseringsprincipen under flera år och ställer sig därför bakom SKL:s skrivelse.

I skrivelsen framgår det att SKL anser att regeringen bör ta med ett undantag från lokaliseringsprincipen inom ramen för pågående översyn av lagen om elektronisk kommunikation, LEK.

Läs skrivelsen här.

Läs SKL:s nyhet här

SKL.png