SKL: Privata monopol äger bredbandskunderna

2017-01-17 De tre teleoperatörerna är rädda för en fortsatt spridning av offentliga monopol på den digitala infrastrukturen. Vi å andra sidan oroas av en utbredning av privata monopol som äger kunderna och hindrar en fungerande konkurrens, vilket vi har sett i andra länder, skriver Sveriges Kommuner och Landsting i en debattreplik på Dagens Samhälle.

Representanter från Telia, Com Hem och Telenor varnar på Dagens Samhälles debattsida för kommunala monopol.

"Vi sätter stora förhoppningar till det som skrivs i bredbandsstrategin, det vill säga att utgångspunkten är en fortsatt marknadsstyrd utveckling kompletterad med offentliga insatser. Detta borde motverka fortsatt spridning av kommunala monopol på infrastrukturutbyggnad"

Påståendet fick SKL att reagera och i sitt svar skriver organisationen:

"Mindre operatörer utan egna nät riskerar att bli utkonkurrerade av nätägaren de hyr förbindelser av, genom att nätägaren blockerar dem och tar över kunden själv. Vi har flera exempel på att mindre teleoperatörer här i Sverige föredrar att hyra av de kommunala stadsnäten, där de inte riskerar att möta sin nätleverantör som konkurrent hos slutkunden."

 

Operatörernas replik hittar du här. SKL:s replik hittar du här.