"Stadsnät är ett allmänintresse"

Fredagen 11 mars beslutade SKL:s styrelse att säga upp överenskommelsen "Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet", som tecknades 2010 tillsammans med Konkurrensverket,KKV, och Post- och telestyrelsen,PTS.

Bakgrunden till beslutet är, enligt Peter Haglund, sektionschef på SKL att man inte längre vill begränsa kommunernas engagemang i utbyggnaden av fibernät.

– Överenskommelsen rekommenderade kommunerna att enbart bygga där marknaden inte visat intresse. Det har sedan dess (2010) visat sig att offentligt ägda stadsnät är ett allmänintresse som gynnar utvecklingen på bredbandsområdet och därför är det här beslutet ett riktigt initiativ.

Enligt Peter Haglund har frågan även engagerat SKL:s medlemmar där synen på stadsnäten har förändrats under de senare åren. Nu kommer SKL att bjuda in PTS och Konkurrensverket samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– Vi kommer också att informera regeringskansliet, som just nu arbetar med ny bredbandsstrategi, om vår syn på de kommunala stadsnätens roll.

Har ni fått några reaktioner på beslutet?

– Det är flera som har hört av sig och tycker att det är ett bra beslut. Någon enstaka har också varit kritisk till beskedet, säger Peter Haglund.