Stadsnät och leverantörer visade stort intresse för Stadsnätsföreningens roadshow

I slutet av november anordnade Stadsnätsföreningen en roadshow där stadsnätsmedlemmar fick möjlighet att träffa ett flertal av föreningens certifierade avtalsleverantörer.

- Syftet med roadshowen är att stadsnäten ges möjlighet att träffa våra certifierade avtalsleverantörer på hemmaplan för att få information om nya erbjudanden och produkter samt förenkla kontakter och inköp, säger Per Lindström, kommersiell produktchef på Svenska Stadsnätsföreningen.

Roadshowen stannade i Umeå, Örebro, Jönköping och Helsingborg där de certifierade avtalsleverantörerna under en förmiddag fick presentera sina senaste produkter och erbjudanden. Stadsnätsföreningen informerade även om leverantörsavtalet och hur stadsnätsmedlemmarna på ett enkelt sätt kan hantera lagen om offentlig upphandling (LOU) samt nyttja leverantörsavtalet.

För Ulf Svensson, affärsområdeschef på Jönköping Energi, erbjöd roadshowen viktiga mötestillfällen, både med leverantörer och andra stadsnät.
- Som stadsnät är det viktigt att träffa olika leverantörer för att se vilka samverkansmöjligheter som finns, men det är minst lika viktig att prata med de andra stadsnäten som deltar. Det är alltid intressant och lärorikt att få ta del av olika insikter, och det tycker jag att roadshowen erbjuder, säger han.

Även leverantörerna uppskattade arrangemanget. För Lars Sandqvist, försäljningschef på Fiberdata, gav roadshowen en möjlighet att träffa stadsnäten i en lugnare miljö där de fick chansen att diskutera djupare med dem, samt möjligheten att visa upp vilka de själva är och vad de har att erbjuda stadsnäten.
- Det här är ett fantastiskt bra sätt att möta stadsnäten ute i det lokala, och framförallt är det ett väldigt bra tillfälle för att få träffa dem i lugn och ro. Vi får chansen att visa vilka vi är genom en presentation och sedan prata med stadsnäten i vår monter. Jag gillar verkligen upplägget, säger han.
Vad har ni fått ut av roadshowen?
- Vi har hunnit med att träffa många stadsnät som har delat med sig av sina utmaningar vilket är otroligt hjälpsamt i vårt arbete. Nu ska vi ta med oss dessa tankar och idéer och identifiera vad vi skulle kunna göra för att hjälpa stadsnäten med deras utmaningar, säger han.

Östen Kohlén, KAM fibernät på Melbye, ansåg även att roadshowen var ett bra tillfälle att träffa stadsnäten då det är de som står för stora delar av den återstående fiberutbyggnaden.
- Det är stadsnäten som till stora delar erbjuder den marknad som finns kvar i Sverige. Sedan finns ju såklart Telia och IP-Only, men just nu bygger inte Telia så mycket och IP-Only låser sina inköp till få aktörer över lång tid. Stadsnäten kommer alltid att finnas kvar i någon form och de är våra traditionella partners, så därför satsar vi på dem, säger han.

Stadsnätsföreningens roadshow är ett återkommande koncept för att främja samarbete mellan stadsnätsmedlemmar och de certifierade avtalsleverantörerna. Vill du veta mer? Kontakta Per Lindström.

Roadshow.jpg